Category Archives

2 Articles

Itemresponstheorie

Het item response theorie ( Item Response Theory , ook eng. Latent trait theorie , sterke ware score theorie of moderne geestelijke testtheorie ) onderzoekt hoe je van de onderliggende manifest categorische gegevens (bijv. Aangezien de antwoorden op items testen) aan de onderliggende latente variabelen (bv . B. persoonlijkheidskenmerken van vrijwilligers kan conclusies trekken). Het woord “probabilistische” is afgeleid van het van het stochastische verband tussen de respons van het subject en de latente variabele. read more

itemanalyse

Een itemanalyse gebruik gemaakt van een set van statistische methoden om de geschiktheid van individuele bepalen items , die waarden, bijvoorbeeld door het stellen van een schriftelijke enquête om te onderzoeken werden gegenereerd met betrekking tot de doelstelling van het onderzoek.

Het doel is, de kwaliteit van een schaal ( schaal hier is een instrument om bepaalde variabelen, zoals meten. Aangezien de fundamentele politieke houding of milieubewustzijn van het onderwerp) te testen door het controleren van een artikel en eventueel verbeteren. Het doel van de itemanalyse is derhalve de bruikbaarheid van afzonderlijke elementen onderzoeken voor een bepaalde test. read more