Symptoom verandert of symptoom verandering betekent veranderen psychopathologische symptomen en syndromen ( syndroom shift ) in een objectief beschrijvende zin. Deze verandering in de timing van een klacht van het beeld is een fundamenteel kenmerk van geestelijke gezondheidsproblemen en zijn roept daarom ook fundamentele theorie in de zin van mogelijke oorzaken. Dit is dan ook om basisbegrippen van de psychiatrie en psychosomatische geneeskunde en sinds 1950 ook een onderzoek concept. Tot dusverre geleid tot talrijke andere conceptualiseringen in de geneeskunde. Symptoom verandering beschrijft een gemeenschappelijke en zeer concrete observatie in ziekteprocessen : Met de huidige ontwikkeling of de opkomst van een fysieke symptoom is het verbeteren van een reeds bestaande psychische symptomen en vice versa voor de verbetering van een lichamelijk symptoom (weer) op de ziel optreedt. [1]

Verklaring Concepts

De beschrijvende, puur empirisch-wetenschappelijke dimensie van het symptoom verandering maakt het mogelijk verschillende interpretaties.

Conversie model

Dit concept gaat door Sigmund Freud (1856-1939) het leggen triggering mentale en fysieke aandoeningen gevormd begrip conversie terug en zegt dat aanvankelijk eenvoudige en schijnbaar onschadelijke beïnvloedt in herhaling tijd kan eveneens zulke hoeveelheden energie toe te voegen en tenslotte drempel van individuele aanpassing overschrijden. De voorwaarde voor het ontstaan van psychische klachten wordt gegeven. De activering van een fysieke symptoom veronderstelt dat de ‘som van excitatie’ deze bijwerkingen “bekeerd” in de fysieke wil ( lat. Conversio = conversie). Freud onderscheiden in totaal en een gedeeltelijke omzetting, afhankelijk van de traumatische emoties geheel of gedeeltelijk omgezet in het fysieke. [2]

(1) Exterieur psychofysica
(2) Interne psychofysica
(3) neurofysiologie , perceptie fysiologie
aanpak mogelijkheden psychische krachten door Gustav Theodor Fechner (1801-1887)

Freud begrip opwinding bedragen op basis van de psychodynamische ideeën vectorial summability emoties en psychische vermogens vergelijkbaar met die van kracht bedragen in fysische grootheden . Zo waren analoge ruimtelijke concepten, namelijk logisch noodzakelijk verband vanuit de ziel ruimte. Freud begrip Topik was Kurt Lewin en de ontwikkeling van de vector psychologie genomen. Thure von Uexküll ontwikkelde het concept van de integratie van de ruimte , zie de volgende paragraaf. Topologische interpretatie . Freuds onderscheid tussen volledige (totaal) en onvolledige (gedeeltelijke) omzetting suggereert dat hij de fysieke en emotionele symptomen verschilden van elkaar in dynamische manieren. Dit zal worden gevolgd heeft Mitscherlich het concept van twee-fasen verplaatsing set. Zij stelt dat met de toenemende verplaatsing conflictueuze motieven van de gepercipieerde angst inderdaad af, maar verhoging van de objectief waarneembare fysieke symptomen. [1] De verplaatsing van de conflictueuze confrontatie binnen de psychofysische Topik het verstrijken van de tijd is ook te wijten aan het conceptueel model van psychofysische correlatie begrijpelijk. Met het onderscheid volledige en gedeeltelijke omzetting Freud volgde het onderscheid Gustav Theodor Fechner tussen externe en interne psychofysica, zie fig. 1. [3] Freud conversie model biedt vandaag de dag een reden voor de systeemtheorie en nosologische controverses dergelijke. Omdat het onderscheid tussen neurose en psychose. Het is namelijk zo dat in neurose verschijnselen van symptomen veranderingen vaker waargenomen dan bij psychose. [1]

In verband met het begrip symptoom verandering kan worden gesteld dat Freud geloofde bepaalde ziektesymptomen toe te schrijven aan veelzijdig beïnvloedt, bij toerbeurt reacties op bepaalde traumatische geïnterpreteerd ervaringen.

Of het mogelijk door de Freudiaanse conversiemodel de relatie tussen psychologische ervaring enerzijds en lichaamsprocessen, zoals stimuli en neurale processen anderzijds volledig verklaren, lijkt twijfelachtig zie ook behandeld door de filosofie van mening Qualia probleem van bewustzijn.

Topologische interpretatie

De scheiding van lichamelijke en psychische klachten verlangt dat beide voorwaarden en de gevolgen van de uitvoering van de geestelijke “opwinding zoemend” beschreven door Freud worden waargenomen in het fysieke. Thure von Uexküll heeft zijn model van het begrip zogenaamde fenomeen van symptoom verandering integratie ruimte voorgesteld. Hij wees erop dat de “anatomisch beeld van het menselijk lichaam en de weefsels, organen en orgaansystemen … toen opgenomen in het bredere beeld van de integratie van de ruimte een verandering” ervaren. Dit beeld dient als een “basis voor onze oriëntatie”. [1] [4] In dit geval treden de tertiaire structuur, en zal geleverd “veranderende functionele eenheden”. Deze veranderende functionele eenheden zijn op hun beurt al aan Para. Conversie model dagelijkse taken van adaptatie genoemd. [1]

Lagen doctrine

De lagen leer is genomen door diverse auteurs. Hier verenigt biologische en dynamische aspecten, de u. A. Bij behandeling van shock en somatotherapy belangrijk. Een onderscheid is meestal een basale vitale (fysiek) en een hoger spiritueel laag. Ook een glijdende schaal overgangen van de functionele syndromen aan de term ziekten aan de inzet Leiden ‘s classificatie van ziekten te overwegen. [1]

Praktijkvoorbeelden van het symptoom verandering

 • Prime voorbeeld van de veelzijdigheid van de symptomen was Jean-Martin Charcot , de hysterie met hun tijdelijke “chroma” en ondoorgrondelijke scala van aandoeningen ( Belle indifférence van hystériques; La Hysterie imité les maladies) [5]
 • De incidentie van astma-aanvallen of aanvallen is door het verschijnen van psychose verbeterd. Na psychose is verdwenen, de bijbehorende fysieke symptomen verschijnen. [1] In de epilepsie was dit fenomeen vooral onder de naam alternatieve psychose onderzocht. [6]
 • Het is bewezen feit dat psychiatrische stoornissen te veranderen op basis van hun sociale en culturele omgeving te worden beschouwd. Deze bevinding is het resultaat van vergelijkende psychiatrie .
 • Het is bekend dat de biologische hersenen of andere lichamelijke ziekten u. U oorzaak verzwakking of onderbreking psychische klachten, zie ook de therapie schok . [7]

Conclusies met betrekking tot de medische classificatie

Symptoom verandering is geenszins uitsluitend aan hysterie. Daarom Thure von Uexküll heeft hier niet van hysterie, maar van meningsuiting ziekte gesproken. [1] Deze term de auteurs Hoffman en Hochapfel lijkt goed gekozen. [5] Zelfs Karl Jaspers heeft een psychologie van expressie beschreven. [8] Bovendien is het begrip functionele syndromen te noemen als diagnostische eenheid, waarbij de omzetting van symptomen een belangrijke rol speelt. De inzet ziekte is een groep stoornissen vaak leiden hun fysieke complicaties onomkeerbare schade of overlijden. [1]

Een bekend voorbeeld van een symptoom verandering

Franz Kafka (1883-1924) is een schrijver voor zijn introspectie en zelfanalyse bekend. In zijn brief aan zijn vader gaat hij in zijn longziekte. [9] In brieven aan Milena Jesenska vanaf april 1920 schreef Kafka:

“Het was zo dat de hersenen van de hem opgelegde zorgen en pijn niet meer kon verdragen. Hij zei: ‘Ik geef het op; is hier nog steeds iemand die op het behoud van het geheel is iets, dan zou hij opstijgen mijn sommige van mijn lading en het is een beetje langer te gaan. ‘ Zoals gemeld, de longen, een veel te verliezen, ze hadden niet waarschijnlijk. De onderhandelingen tussen de hersenen en de longen kunnen verschrikkelijk zijn geweest. ‘

en met name zijn veroorzaakt door tuberculose Bloeding …

“… Natuurlijk, bang, liep naar het raam, leunde naar buiten mij, ging naar de wastafel, ging rond in de kamer, ging op het bed – voortdurend bloed. En ik was niet ontevreden, omdat ik langzamerhand wist voor een bepaalde reden dat ik na 3, 4 bijna slapeloze jaar, op voorwaarde dat het bloeden stopt, gaan slapen voor de eerste keer. Ook horen op (ook kwam sindsdien niet meer) en ik sliep de rest van de nacht. ”

Zelfs Max Brod gemeld in zijn dagboek

“Maatregelen voor de ziekte van Kafka’s. Hij wordt als mentaal te vertegenwoordigen, als het ware verlossing voor het huwelijk. Hij noemt hen zijn definitieve nederlaag! Maar hij slaapt goed sindsdien. Stervende Animus. ”

Referenties

 1. springen om:a b c d e f g h i Thure von Uexküll : basisvragen van psychosomatische geneeskunde. Rowohlt Taschenbuch, Reinbek 1963; . (A) bij STW “verandering in twee verschillende richtingen”: p.48; . (B) bij STW “Two-faseverschuiving”: S. 204; (C) Stw “Vergelijkende incidentie van psychosomatische klachten bij neurosen en psychosen”: blz. 47; (D) bij STW “Area Integration” p.234 f..; (E) bij STW “aanpassing” pagina 235 ev..; (F) bij STW “lagen onderwijzen en Systematiek” S. 205 f..; (G) bij STW “psychosomatische interacties, in psychosen ‘, p 48.; . (H) bij STW “term ziekte” S. 203; (I) bij STW. “Deployment lijden” p.206.
 2. Jumping Up↑ Sigmund Freud : De verdediging neuropsychoses . [1894] In: GW , Volume I. Fischer, p.63
 3. Jumping Up↑ dynamics (1). In: Uwe Henrik Peters : Woordenboek van Psychiatrie en Medische Psychologie . 3e editie. Urban & Schwarzenberg, München 1984, blz 141 f.
 4. Jumping Up↑ Andere bronnen: het lichaamsbeeld en de daarmee verband onderscheid tussen perceptie en conceptie van zijn eigen lichaam.
 5. springen om:a b Sven Olaf Hoffmann , G. Hochapfel: neuroses, psychotherapeutische en psychosomatische geneeskunde. [1999]. 6e editie. Compacte leerboek, Schattauer, Stuttgart 2003, ISBN 3-7945-1960-4 ; (A) hysterie: pagina’s 221, 230; (B) pagina 202
 6. Jumping Up↑ Walter Christian: Clinical Elektro. Tekstboek en Altlas . 2e editie. Georg Thieme, Stuttgart 1977, ISBN 3-13-440202-5 ; S. 174
 7. Jumping Up↑ Klaus Dörner , Ursula Plog: Vergissen is menselijk of leerboek van de psychiatrie / psychotherapie. 7e editie. Psychiatric Publishing, Rehburg-Loccum 1983 ISBN 3-88414-001-9 ; Pagina 377 f.
 8. Jumping Up↑ Karl Jaspers : General psychopathologie . 9e editie. Springer, Berlijn 1973, ISBN 3-540-03340-8 , pagina’s 130, 153, 190, 214 ff., 231, 259 f., 630
 9. Jumping Up↑ Franz Kafka : Brief aan Zijn Vader . Reclam Universele Bibliotheek no. 9674, Stuttgart 1995, ISBN 3-15-009674-X , pagina, lijn 43, 28 en 46, 14, te zien. Nota bevatte ook deze en op bladzijde 93 van het probleem met de letter uittreksels Kafka dat hier aangehaald in voetnoot volgende. Het concept van zelfanalyse zien de epiloog van deze editie, pagina 104

Related Post