Verstandelijke handicap

Een verstandelijke handicap geeft een blijvende en ernstige aantasting van de sociale en economische participatie van een persoon als gevolg van de symptomen van een psychische stoornis of de mogelijke gevolgen, zoals werkloosheid , verlies van rijkdom en sociale contacten. In tegenstelling tot veel handicap mentale handicap voor anderen zijn vaak onzichtbaar. [1]De intelligentie hoeft niet te worden beïnvloed. Mentale, fysieke en geestelijke handicaps kunnen zelfstandig of gecombineerd optreden.

Vormen van psychologische handicap

Mentale handicap geven over het algemeen als volgt: [2] [3]

  • Handicaps door een verminderde mentale functies als gevolg van de ziekte zelf, z. B. voor cognitieve stoornissen (tekorten in de aandacht en actie planning , dacht stoornissen , gebrek aan inzicht ) of negatieve symptomen. Andere voorbeelden zijn de problemen met zelfregulering , motivatie, oriëntatie en perceptie.
  • Handicaps als gevolg van de specifieke, individuele strategie voor het omgaan met een psychische stoornis. Deze omvatten problemen met zelfzorg, de communicatie met anderen. Respect voor opleidingsdiensten of werk eisen en met betrekking tot het veilig bewegen in de publieke

Prevalentie 

Statistisch gezien bij patiënten met schizofrenie , obsessief-compulsieve stoornis en affectieve stoornissen het grootste risico van een verstandelijke beperking. Echter, andere ziekten, zoals ernstige gevallen van persoonlijkheidsstoornissen of ADHD , de gevolgen van drugs – en de afhankelijkheid van alcohol en organische aandoeningen zoals dementie kan leiden tot psychische problemen.