De gegevens over de werkloosheid in Namibië worden jaarlijks uitgereikt door de Namibië Bureau Statistiek , de staat bureau voor de statistiek verhoogd. Namibië , in het zuiden van Afrika gelegen heeft, sinds zijn onafhankelijkheid in 1990, met een hoge werkloosheid worstelen. Voor een groot deel is dit te wijten aan een gebrek aan training van de grotere burgerij. Historisch gezien dit op basis van het apartheidsregime in Zuid-Afrika en de daaruit voortvloeiende onderdrukking van de meerderheid van de Namibische bevolking. read more

Als discriminatie werklozen een vorm die discriminatie van mening dat “de mensen door hun veronderstelde economisch nut” terrassen. [1]

Discoursen werklozen

Mede discriminerende discoursen werklozen vaak gegroepeerd rond labels of verklaringen die een afwijkende toerekening samen te vatten. Men kan onderscheid maken tussen latente devaluatie van (langdurig) werklozen, ‘debatten’ die speciaal voor de verkiezingen worden geïnitieerd, ten koste van de werklozen (evenals andere sociale groepen), en politieke strijd termen of Unwörtern dat een devaluatie te dragen. read more