Met pijngrens en pijnsensatie drempel of pijngrens , is bij bekende akoestiek en in de geneeskunde de laagste sterkte van een stimulus , de vrijwilligers van zo pijnlijk wordt ervaren. De term “detectiedrempel” gebeurt.

Acoustic pijngrens

De akoestische pijngrens van de mens is niet universeel duidelijk te definiëren, aan de ene kant is een belasting van onderwerpen pijngrens erg ongemakkelijk en kunnen onherstelbare gehoorbeschadiging veroorzaken en andere pijngrens is individueel. In de literatuur als pijndrempel SPL waarden tussen 120 dB en 140 dB of geluidsdrukken gegeven tussen 20 Pa en 200 Pa. read more

De geurdrempel is de drempel waaraan een parfum of geur door een organisme waargenomen geur is. De geurdrempel , korte GSW is dat een minimale concentratie van een bepaald gas, zintuiglijke werkzame stof in het omringende medium, dat dit wezen door zijn reukzin slechts waarnemen kan.

De geurstof kan reeds in de lucht aanwezig zijn (zoals ozon ) of worden omgezet als een vluchtige stof te gaan van een vloeibare matrix (z. B. drinkwater , wijn ) of een vaste stof die het bevatte (zoals een smaakstof ). read more