Het lezen en spelling stoornis of dyslexie (uit het Latijn legere ‘lezen’ en de oude Griekse ἀσθένεια astheneia “zwakte”, dat wil zeggen “het lezen van invaliditeit”) [1] , ook lezen en spelling stoornis, lezen en schrijven moeilijkheden, lezen en spelling problemen of afgekort LRS genoemd, is de massale en langdurige verstoring van de verwerving van de geschreven taal ( geschreven taal ).

Mensen met lees- en spellingproblemen stoornis hebben problemen met de uitvoering van de gesproken in de geschreven taal en vice versa. De oorzaak is een genetische aanleg, problemen auditieve en visuele waarneming verwerking , in de verwerking van taal en vooral in fonologisch bewustzijn aangenomen. De aandoening komt geïsoleerde en verwacht vertrager, dat wil zeggen dat de geschreven taal problemen ontstaan, zonder dat er een plausibele verklaring als algemeen intellectueel tekort of onvoldoende scholing. read more