Ontwikkelingspsychologie

Stranger Situaties Test

In de buitenlandse Situations-test (FST) of Strange Situation -test genoemd (Engels: “Strange Situation Test”) is een door Mary Ainsworth ontwikkelde ontwikkelingspsychologische experiment dat een relatie met betrekking tot de criteria tussen kind en moeder John Bowlby voor is ontworpen om een veilige hechting te testen. Mary Ainsworth succesvolle Bowlby’s bond model deze kunnen worden waargenomen …

Stranger Situaties Test Read More »

Marie-Angélique Memmie Le Blanc

Marie-Angélique Memmie Le Blanc (* Wisconsin , Verenigde Staten , 1712; † 15. December 1775 in Parijs ) was een 1731 in de buurt van het dorp Songy in Chalons-en-Champagne (Noord-Frankrijk) ontdekt en gevangen zogenaamde ” wolf kind “. Marie-Angélique leerde Frans te spreken; vele beroemde geleerden gepubliceerd in de volgende jaren, verslagen van gesprekken …

Marie-Angélique Memmie Le Blanc Read More »

mentale achterstand

Zoals psychische ontbering (door latin deprivare = ROB) wordt verwezen naar de geestelijke toestand van het organisme, veroorzaakt door onvoldoende bevrediging van psychologische basisbehoeften. Deze aandoening kan ontstaan wanneer het niet mogelijk is, in de buurt en wordt gekenmerkt door intense gevoelens relatie op te bouwen medemensen ( hechtingstheorie ). De term psychologische ontbering gaat …

mentale achterstand Read More »

Psychologische gevolgen van ongewenste moederschap

Onder de psychologische gevolgen van ongewenste moederschap is in de eerste plaats bedoeld de psychologische gevolgen door een vrouw die onbedoeld een leed kind op de wereld moeten brengen, omdat hun een abortus was geweigerd. Ten tweede zijn de gevolgen betekende die de kinderen vanwege de bewusteloosheid. Gevolgen van ongewenste moederschap Studies tonen aan dat …

Psychologische gevolgen van ongewenste moederschap Read More »

psychosociale Moratorium

Psychosociale moratorium is een eerste keer door de psycholoog Erik Erikson bedacht termijn. Hij verwijst naar een fase van het leven in de menselijke levensloop, meer bepaald, de overgang tussen kinderen en volwassenen identiteit. (. Beroepskeuzebegeleiding en anderen) hier een langzame onthechting van ouders, oriëntatie problemen neemt optreden; een ‘psychosociale Ultimatum “, dat wil zeggen …

psychosociale Moratorium Read More »

socialisatie

Socialisatie ( latin sociare , sluit “) is in de invloedrijke” Handbook of Socialisatie onderzoek “door Klaus Hurrelmann en collega’s omschreven als” het proces waarbij in onderlinge afhankelijkheid tussen de biopsychischen basisstructuur van individuele actoren en hun sociale en fysieke omgeving relatief permanente waarneming, assessment en gedragsmatige neigingen ontstaan “. Socialisatie is dus de aanpassing …

socialisatie Read More »

Erikson de stadia van psychosociale ontwikkeling

Het Erikson stadia van psychosociale ontwikkeling is een ontwikkeling-psychologische model van de psychoanalyticus Erik Erikson (1902-1994) en zijn vrouw en spirituele metgezel Joan Erikson . Erikson beschrijft dit stadium model psychosociale ontwikkeling van de mens. Dit ontvouwen in het spanningsveld tussen de behoeften en wensen van het kind als individu en in de loop van …

Erikson de stadia van psychosociale ontwikkeling Read More »