Persoonlijkheid Theorie

Herrmann Brain Dominance Instrument

De Herrmann Brain Dominance Instrument ( Whole Brain Thinking model ) is een model voor denkstijl analyse ontwikkeld door de Amerikanen Ned Herrmann (1922-1999). De bijbehorende analytische tool genaamd HBDI, (Eng. Herrmann Brain Dominance Instrument). Het model stelt dat in vier kwadranten van de manier van denken van de mens kan worden weergegeven. Stichtingen en …

Herrmann Brain Dominance Instrument Read More »

gedragsinhibitie

Gedragsinhibitie of Behavioral inhibitie (eng. Behavioral remming) is de naam voor een temperament construct dat op een lichte prikkelbaarheid (huilen, schreeuwen) bouwt in de kinderschoenen. De constructie is gebaseerd op een studie van de Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Jerome Kagan en zijn collega’s aan de ( Harvard University terug) 1984, [1] het en voor het onderzoek video-opnamen …

gedragsinhibitie Read More »

Socionics en inter typische relaties

Sozionik (eng socionics ;. Samengesteld uit de samenleving ‘maatschappij’ en Bionics ” Bionics “), op het gebied van psychologie , sociologie en de informatica , de theorie van informatieve-psychologische persoonlijkheidstypes en de relaties tussen hen, op basis van de typologie van Carl Gustav Jung en de theorie van de informatie metabolisme ( Antoni Kepinski ), …

Socionics en inter typische relaties Read More »

Versterking Gevoeligheid Theorie

De Versterking Sensitivity Theory (RST ) van Jeffrey Alan Gray is een wijziging van temperament model van Hans Eysenck . De theorie verdeelt drie gedragssystemen in termen van gevoeligheid voor beloning, straf en motivatie. De RST bestaat uit drie dimensies: BAS (Behavioral Activation System): Geconditioneerd signalen voor beloning en niet-straf BIS ( gedrags-remming-systeem ): Geconditioneerd …

Versterking Gevoeligheid Theorie Read More »

Myers-Briggs Type Indicator

De Myers-Briggs Type Indicator (korte MBTI , van Engels Myers-Briggs Type Indicator – door Katharine Briggs en Isabel Myers) is een instrument waarmee de van Carl Gustav Jung ontwikkeld psychologische types moeten worden verzameld. De indicator is vooral op het gebied van coaching en human resources gebruikt. Uit de wetenschappelijke psychologie van de MBTI is …

Myers-Briggs Type Indicator Read More »

Introversie en extraversie

Introversie en extraversie zijn twee polen van een persoonlijkheidskenmerk dat wordt gekenmerkt door de interactie met de omgeving. De voorwaarden van introversie geeft een innerlijke extraversie een naar buiten gerichte houding. Nadat volgende Google’s extravertiert de notatie “extrovert” toegestaan, [1] maar niet “extraversie”. Introversion “Introversion” is de antithese van extraversie. Introverte karakters draaien hun aandacht …

Introversie en extraversie Read More »