Koor Type

Gospel Choir

Een gospelkoor is een koor dat uitsluitend of overwegend gospel zingt. Vaak wordt de term wordt verward met Gospel Singers, die eerder van een kleiner aantal solisten samengesteld. Instrumentatie De Amerikaanse originele cast voor gospel koren bestaat uit sopraan , alt en tenor . De bas positie ontstond sporadisch alleen wanneer Soli, omdat ze niet …

Gospel Choir Read More »