Een gospelkoor is een koor dat uitsluitend of overwegend gospel zingt. Vaak wordt de term wordt verward met Gospel Singers, die eerder van een kleiner aantal solisten samengesteld.

Instrumentatie

De Amerikaanse originele cast voor gospel koren bestaat uit sopraan , alt en tenor . De bas positie ontstond sporadisch alleen wanneer Soli, omdat ze niet beschikken over een gelijkwaardige kracht heeft in Chorstärke hogere vocale registers. De baslijn is meestal afkomstig uit de metgezel. In Europa en vooral in Duitsland, echter, meestal de cast met sopraan, tenor, alt en bas is gemeenschappelijk. Vooral in het Duits gospel koren, er zijn ook andere combinaties: Vrouw gospel koren met sopraan, mezzo-sopraan , alt en diepe oude en mannen gospel koren met 1e en 2e tenor, bariton en bas. Er zijn ook kinderen en jongeren gospel koren. read more