Instituten van gewijd leven zijn gemeenschappen in de rooms-katholieke kerk , waarvan de leden door middel van openbare geloften een leven volgens de evangelische raden beloven.

Canonical afbakening

Instituten van gewijd leven zijn juridisch van de sociëteiten van apostolisch leven ( Cann. 731-755 CIC ) onderscheid, waarvan de leden nemen geen formele geloften. Voor beide types is Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Verenigingen van Apostolisch Leven aan de Heilige Stoel verantwoordelijk is.

De gemeenschappelijke grond van de instituten van gewijd leven zijn op het huidige kerkelijk recht CIC van 1983 in de canones. 573-606 CIC geregeld, zoals aangevuld door de apostolische exhortatie Vita consecrate van Johannes Paulus II. Het is read more