De borderline persoonlijkheidsstoornis

De borderline persoonlijkheidsstoornis ( BPD ) of emotioneel instabiele persoonlijkheidsstoornis borderline soort is door impulsiviteit en instabiliteit in termen van intermenselijke relaties , stemming en zelfbeeld in. [2] In deze persoonlijkheidsstoornis bepaalde operaties in de getroffen gebieden zijn gevoelens, gedachten en handelingen. Dit leidt tot problematisch en gedeeltelijk paradoxale gedrag ten opzichte van handelen in sociale relaties met anderen en zichzelf.

De BPS gaat vaak gepaard met andere belastingen, er z. B. een hoge comorbiditeit met depressie en Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD).

Het woord borderline is afgeleid van de term ‘Borderland’ (Borderland), 1884 aangeduid als de CH Hughes een grensgebied met geestesziekten. Adolf Stern beschreven in 1938, de meeste symptomen dat vandaag aan de diagnose oorzaak van BPS, en hij noemde deze groep van symptomen “border lijn groep”. Deze aanwijzing was gebaseerd op een psychoanalytische dien verstande dat een soort overgangsgebied van neurotische en psychotische veronderstelde problemen, omdat je de symptomen van zowel de gebieden die in de betrokken patiënten.

Indeling

De moderne geoperationaliseerd diagnose is weggebroken van deze theorie-gebaseerde concepten in grote lijnen. Het beperkt zich nu af aan ervaring – en gedragspatronen te beschrijven dat de afbeelding interferentie met. Dit komt ook tot uiting in het feit dat de grens term in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( DSM ) en de Internationale statistische classificatie van ziekten en gezondheidsproblemen ( ICD ) werd toegevoegd.

Volgens de DSM-5

In de DSM-5 , het classificatiesysteem van de American Psychiatric Association , is de borderline persoonlijkheidsstoornis als volgt gedefinieerd: [6]

Een diepe patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties, in het zelfbeeld en de emoties , evenals duidelijker impulsiviteit . Onset is in de vroege volwassenheid, en het patroon in verschillende situaties.

Ten minste vijf van de volgende criteria moet worden voldaan:

 1. Hectische pogingen om echte of ingebeelde verlating te voorkomen. ( Let op: Hier geen zelfmoord of self-verminkende gedrag worden in aanmerking genomen, die zijn opgenomen in Criterium 5 genomen).
 2. Een patroon van instabiele en intense intermenselijke relaties die door afwisselend tussen de extremen van idealiseren en devaluatie is gemarkeerd.
 3. Identity disorder : uitgesproken en aanhoudende instabiliteit zelfbeeld of zelfgevoel van.
 4. Impulsiviteit op ten minste twee mogelijk zelfs schadelijk (bv z. B. uitgaven, seks, drugsgebruik, roekeloos rijden, “binge eating”). (Let op: Hier zijn geen zelfmoordneigingen of self-verminkende gedrag beschouwd opgenomen in Criterium 5).
 5. Herhaalde suïcidale acties, Suicide hints of bedreigingen of zelfbeschadiging gedrag .
 6. Affectieve instabiliteit als gevolg van een duidelijke reactiviteit van de stemming (bijv. Als ernstige episodische Misslaunigkeit ( dysforie ), prikkelbaarheid of angst, die gewoonlijk verstoort duurt enkele uren en zelden meer dan een paar dagen).
 7. Chronische gevoelens van leegte.
 8. Ongepast, intense woede of moeite kwaadheid te beheersen (bv. Als frequente driftbuien, aanhoudende woede, terugkerende vechtpartijen).
 9. Voorbijgaande, aan stress gerelateerde paranoïde gedachten of ernstige dissociatieve symptomen.

Volgens de ICD-10

In de ICD-10 , het classificatiesysteem van de World Health Organization (WHO), de borderline persoonlijkheidsstoornis is een sub-vorm van emotioneel instabiele persoonlijkheidsstoornis :

 • De impulsieve type van deze aandoening wordt gekenmerkt door een gebrek aan impulscontrole en onvoorspelbare acties.
 • Wanneer borderline soort het zelfbeeld en de relatie gedrag zijn ook sterk beïnvloed. Dit type komt ongeveer overeen met de definitie van borderline persoonlijkheidsstoornis in DSM. 5

Afbakening

Sommige symptomen kan ook voorkomen bij andere ziektebeelden. Dus z. B. met een depressie , schizofrenie , schizo-affectieve psychose , het syndroom van Asperger en andere vormen van autisme , in attention-deficit / hyperactivity disorder (ADHD) , in een bipolaire stoornis en diverse persoonlijkheidsstoornissen ( schizoïde , narcistische , theatrale , schizotypische of paranoïde ) , Diagnose vereist een zorgvuldige differentiële diagnose verduidelijking.

Verspreiding

Een Amerikaanse studie vond in een populatie steekproef uit de jaren 2004 en 2005 met 34.653 volwassenen de prevalentie van 5,9%, terwijl 6,2% van de vrouwen en 5,6% bij mannen. De lichte geslacht verschil was statistisch niet significant . [7]

De gegevens van 6330 11-jaar oude kinderen in Bristol toonde (Engeland) 2002-2004, dat 3,2% voldeed aan de criteria van de DSM-IV. Nogmaals, het geslacht verschil was niet significant. [8]

De Amerikaanse monster vertoonde een gestage daling in de prevalentie met de leeftijd, 20-29 jaar: 9,3%; 30-44 jaar: 7,0%; 45-64 jaar: 5,5%; 65+ jaar: 2,0%. [7] Een opvallende daling kwam ook tot uiting in een longitudinale studie (in lengterichting) van 290 BPS patiënten gedurende een periode van zes jaren op McLean Hospital ( Massachusetts / USA) in samenwerking met de Harvard Medical School . [9]

Bijzondere waardeverminderingen veroorzaakt door BPS

Sociaal gedrag

In een rapport van 2014 over de stand van het onderzoek bleek dat de problemen in interpersoonlijke gedrag, de meest zichtbare en zijn de onderscheiden kenmerken van BPS. Experimentele gegevens vermeld op onstabiele emoties (zelf) -Aggression, overgevoeligheid voor mogelijke bedreigingen, gebrek aan succes in het begrip van post-conflict, misvattingen en vermenging van zelf- en externe evaluatie. [10]

Een overzicht van 2013 gewezen op de volgende drie problemen uit: miskenning emotioneel neutrale situaties, gevoel van afwijzing in situaties van normale sociale participatie en problemen met het herstel van de sociale omgang na een teleurstelling. [11]

Het benadrukt in twee overzichten moeilijkheden om een verminderde repareren co-weer, was heel duidelijk in behavioral experimenten waarbij gelijktijdig met bijbehorende sterke verschillen in bepaalde hersenfuncties zijn geregistreerd. [12]

BPS heeft ook een belangrijke invloed op paar relaties . [13] [14] [15] Nochtans, toonde een 16-jaar longitudinale studie dat de verbetering van het ziekteproces met een duidelijke tendens naar stabielere paar en ouder-kind relaties werden geassocieerd. [16]

Emotionaliteit

Na een concept van emotionele instabiliteit in BPS in 2013, die betrekking heeft op de bio-sociale ontwikkeling model van BPS door Marsha M. Linehan (1993 en 2009) [17] opgerichte vier knelpunten werden geïdentificeerd: verhoogde emotionele gevoeligheid, sterke en fluctuerende negatieve stemmingen, gebrek op de juiste Klärungs strategieën en dan slecht geëvenaard Klärungs strategieën. [18]

In een recensie van 2009 op experimentele studies over de perceptie van de emotionele expressie van de gezichten van BPS patiënten moeilijkheden waren samengevat de volgende typische gevonden: basisemoties te registreren bij andere, negatieve tendens of ontevreden beoordelingen en een verhoogde gevoeligheid voor de ontdekking van negatieve gevoelens in andere. [19]

Angst voor afwijzing

De angst voor mogelijke afwijzing is zeer uitgesproken in BPS patiënten. Een studie in 2011 bleek dat – statistisch – in deze groep was sterker dan bij patiënten met sociale fobie . [20]

Een experimentele studie van 2014 vond dat de specifieke angst afstoting bij BPS patiënten was geassocieerd met specifieke variaties en sub-functies in de hersenen. [21]

Dissociatieve symptomen

Na twee recente review artikelen in 2009 en 2014 hebben tot twee derde van de BPS patiënten symptomen van dissociatie . Deze omvatten depersonalisatie , derealisatie , verwrongen besef van tijd , onwerkelijke herbeleving ( flashbacks ) en variaties in de zelfperceptie . [22] [23]

Een gedetailleerde analyse van deze symptomen bij 21 patiënten uit 2009 onthulde een grote reeks in de aard van de verschijnselen en de mate van aantasting: 24% nee, 29% mild, 24% en 24% niet-specifieke dissociatieve identiteitsstoornis . [24]

Zelfbeschadiging

Zelfbeschadiging

Een vergelijkende studie van 2015 toonde aan dat in een groep van 46 patiënten met zelfbeschadigend gedrag (SVV) in combinatie met de zelf-BPS verwondingen waren vaker en ernstiger dan in een groep van 54 patiënten, de SIA, maar had geen BPS. [25] Een soortgelijke studie toonde dit verschil ook duidelijk, hoewel de levensduur geschiedenis van SVV was in beide groepen: een sterke toename van de leeftijd van 18 tot 24 en persistentie van de bereikte frequentie tot de leeftijd van 50 tot 59 jaar. [26]

Volgens een Chinese studie is echter slechts een minderheid van de patiënten SVV werd ook beïnvloed door BPS. Van de 160 personen die in de loop van een jaar (2007-2008) voor de SIA aan de Prince of Wales Hospital in Hong Kong zijn verzonden, een cadeau op het moment dat BPS toonde slechts 30 (18,8%). [27]

Suïcidaliteit

Als gevolg van de frequente comorbiditeit ( co-morbiditeit ) kan de zelfmoorden tot ongeveer schatting. Vaak wordt aangenomen dat tot 10%. Aangezien dit hoge cijfer in tegenstelling tot de bekende tendens dat de overgrote meerderheid van de patiënten in de loop van de ziekte is een verbetering, werd specifiek onderzocht in een studie van 2012, of bepaalde subtypen zijn van BPS met een verhoogd risico op zelfmoord. Een zwaardere verloop van de ziekte, leeftijd, en gestoorde psychosociale functies zijn geïdentificeerd als van een verhoogde kans op zelfmoord. [28]

Psychotische symptomen

Een analyse van de medische dossiers van 2011 vastgesteld op lange gevestigde blijvende beperkingen in fysieke en emotionele termen van psychotische symptomen, die nauwelijks afwijken van die met schizofrenie verschilden. De auteurs daarom voorgesteld dat de diagnostische categorie BPS veranderd en psychotische symptomen moeten ook worden opgenomen. [29] De resultaten zijn consistent met de tweede (2010) van twee recente studies overzicht over dit onderwerp. [30]

Begeleidende ziekten

Sommige medische voorwaarden vaak samen met de BPS ( comorbiditeit ).

Depressie

Een systematische review en meta-analyse van 2015 concludeerde dat depressie in BPS in vergelijking met andere depressieve stoornissen meer vijandigheid en een zelfbeeld negatiever toonde. De ernst van de depressie was vergelijkbaar in beide groepen. [31]

ADHD

Volgens een review in 2014 ongeveer 20% van de volwassenen met BPS ook van de attention-deficit / hyperactivity disorder beïnvloed (ADHD). [32] De prevalentie is dus 4 tot 10 keer hoger dan in de totale volwassen populatie. Hoewel BPS en ADHD overlap in verschillende belangrijke symptomen die resultaten van oorzakenanalyse, een strikte scheiding van de twee ziekten vereisen, zelfs wanneer zij samen voorkomen in een persoon. Toonde bijvoorbeeld betreft het gebrek aan zelfbeheersing , die gebruikelijk is bij ADHD andere afwijkingen in hersenfunctie dan BPS. [33]

Sekseverschillen

Lange-termijn studies hebben sekseverschillen in meerdere begeleidende aandoeningen getoond. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) en eetstoornissen kwamen vaker voor bij vrouwen met een borderline-stoornis, terwijl drugsmisbruik , narcistische persoonlijkheidsstoornis en de antisociale persoonlijkheidsstoornis vaker voorkomt bij mannen met BPS. [34] Er werd echter benadrukt dat deze mannen en vrouwen verschillen niet BPS-typische symptomen zijn, maar slechts een afspiegeling van de bekende sekseverschillen in de incidentie van deze bijkomende aandoeningen. [35]

Oorzaken

Er zijn verscheidene theorieën en modellen over het FPS ontstaat, en er zijn verschillende factoren die als mogelijke oorzaak of oorzaken gedeeltelijke rekening wordt beschouwd. De meeste wetenschappers geloven dat verschillende factoren bijdragen aan de ontwikkeling.

Genetische aanleg

Een systematische review en meta-analyse van 2014 kwam tot de vaststelling dat BPS is erfelijk tot ongeveer 40%. Moest echter worden opgemerkt dat het zoeken naar specifieke genen en loci was veel succes. De auteurs daarom voorgesteld dat de hoge Erblichkeitsrate en tot nu toe vruchteloze zoektocht naar genen door de variatie in de levels van genen ( wijziging ) te verklaren. Dergelijke afwijkingen worden milieuvriendelijk bepaald, en het bewijs van gen-omgeving interacties en correlaties waren een ander resultaat van de studie. [36] Eerste moleculair genetische resultaten met betrekking tot BPS, ook 2014, al deze hypothese ondersteund. [37] [38] [39]

Milieu-invloeden

Een lange-termijn studie van 6050 kinderen geboren van april 1991 tot december 1992, toonde aan dat vijandig ouderschap en controverse onder ouders vergroot de kans op BPS. [40]

In een grote twin en familie studie van 2009, de verhouding van genetische en omgevingsfactoren werd onderzocht op het voorkomen van BPS. Soortgelijke symptomen van BPS met biologische familieleden volledig kan worden verklaard door de overname van genetische overerving. Verschillen in symptomen zijn toegewezen aan 45% van genetische en omgevingsinvloeden 55%. Het bewijs van een mogelijke ‘cultureel erfgoed’ van BPS van ouders op kinderen zijn niet gevonden. [41]

Neurobiologie

Een alomvattende meta-analyse van 2014 toonde de evaluatie onderzoeken met hersenscans dat de BPS altijd de neiging om subfuncties in verschillende testen voor impulsbeheersing prefrontale cortex bestaat. Dit betreft met name de orbitofrontale en dorsolaterale gebieden (OFC en DLPFC). [33]

Hippocampus (geheugenfuncties) en amygdala (emotionele reacties) hebben de neiging om gereduceerd volume en storingen in frontolimbischen netwerk (prefrontale cortex, hippocampus en amygdala) zijn de oorzaak van de meeste symptomen van BPS. [42]

Behandeling

Psychotherapieën

In een enquête van 2009 vier uitgebreide psychologische behandeling concepten zijn beschreven en geëvalueerd: twee zogenaamde psychodynamische benaderingen (mentalisierungsgestützte of transmissie gebaseerde therapie) en twee cognitieve gedragstherapie (dialectische gedragstherapie of schematische gecentreerd therapie). Elk van deze “lang en complex psychotherapies ” leiden tot een significante vermindering van de ernst van de ziekte, of ten minste enkele van de symptomen, in het bijzonder zelfvernietigend. [43]

Psychodynamische benaderingen

De mentalisierungsgestützte Psychotherapie (mentalisatie Based Treatment; kortom: MBT) is een psychoanalytische behandeling methode beschreven door Peter Fonagy en Anthony W. Bateman werd ontwikkeld. Het is gebaseerd op het concept van mentaliseren . Het doel is om de patiënt zijn mentaliseren te verbeteren. Dit vereist dat de beoefenaar de emotionele toestand van de patiënt altijd bekend om te komen tot een beter begrip van zijn huidige mentale toestand. In groep als in individuele behandelingen wordt gecreëerd door middel van discussies en speciale interviewtechnieken een beter begrip van de geestelijke fundamenten van actie en een reflexieve overname van iemands persoonlijkheid zal toestaan. De mentalisierungsgestützte benadering van de behandeling toonden een goede werking en een zeer lage uitval. [44] [45] [46]

De transmissie psychotherapie ( Transference-Focused Psychotherapy TFP) toonde in een studie waarbij een lagere uitval en effectiever dan een conventionele niet-gespecialiseerde psychotherapie. [47] Echter, wierp een andere onderzoeksgroep in hetzelfde tijdschrift het onderzoek methodologische fouten voordat en wisten niet dat de conclusies gerechtvaardigd zijn en verder onderzoek nodig is. [48]

Gedragstherapie

De dialectische gedragstherapie (DGT) is ontwikkeld door Marsha M. Linehan ontwikkeld. [49] Het doel is om de patiënt op verschillende gebieden te versterken. Hier zijn de voordelen van bepaalde gedrags-strategieën worden uitgewerkt zonder uitleg over de recente pogingen op te lossen ongeldig. Dialectiek in de zin van DBT is gericht op schijnbare tegenstrijdigheden op te lossen in de wereld van de patiënt en om ze geleidelijk te integreren. Over de doeltreffendheid van deze therapie is tot op heden het meest bestudeerd. [50] Hun effectiviteit is aangetoond in verschillende studies sinds 2000 [51] [52] [53]

Volgens een onderzoek van 2013 was Schematherapie beschouwd als veelbelovend en kosteneffectief. Echter, er waren slechts een paar studies over de effectiviteit. [54]

Cognitieve herstructurering

Een manier psychotherapeutische interventie bij borderline patiënten is een vorm van zogenaamde cognitieve herstructurering . Dit is een belangrijk element van cognitieve gedragstherapie . Het is therapeutisch proces van verandering in het denken van de patiënten, met name de cognitieve zijn toeschrijvingen onderzocht en eventueel aangepast. “Bevoegdheden” zijn kwaliteiten of kenmerken die worden geprojecteerd op mensen of dingen, dus iets zeer individueel. De term komt uit het Latijn en betekent, zeer vrij vertaald, “write-ups”. Zij verwijst in veel gebieden van psychologie, zowel op een relatie tussen twee entiteiten en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de ervaring en het gedrag van mensen. Borderline patiënten de neiging om hun wisselende emoties direct en zonder interne controller instanties om andere mensen of toeschrijven projecteren. Dus de instabiele innerlijk gevoel realiteit van de patiënt is de schijnbare externe realiteit. Het ontbreekt aan een hier functioneel intacte afstand van subjectiviteit en objectiviteit. De bottom line is: de meest urgente maatschappelijke problemen van borderline-patiënten worden veroorzaakt door een onterechte opname pathologisch gekleurd, instabiele emoties op een ander mens. Dit is volledig onbedoeld gedaan, ongecontroleerde en ongecontroleerd regel. Leert Maar de borderline patiënt onder intensieve cognitieve herstructurering, om zijn gevoelens te ervaren eerst als iets unieks en niet zonder reflectie te relateren aan de buitenwereld, zodat hij kan zich bij uitstek te bevrijden uit de vicieuze cirkel van sociale conflicten tot op zekere hoogte. [55] Cognitieve herstructurering is niet een stand-alone therapie procedures, maar lid van vele cognitieve gedragstherapie-therapie gebaseerde therapie.

Psycho-educatie

Een ondersteunende rol is de psycho-educatie over. Dit verwijst naar de opleiding van mensen die lijden aan een psychische stoornis en de integratie van hun familieleden. Veel voorkomende toepassingen zijn training van de patiënten met BPS. Het is de bedoeling dat de patiënten en hun families een beter inzicht in de ziekte en ermee om te gaan. Bijvoorbeeld, persoonlijke ervaring van de ziekte met de huidige kennis beeld het geluid van zijn verbonden, zodat alle deelnemers van de stand van klinische kennis toegankelijk. Zij moeten ook eigen manier waarnemen om eventuele terugval te voorkomen en zelfs bijdragen aan zijn eigen stabiliteit. De patiënt voorlichting over de oprichting en de staat van onderhoud van de stoornis vormt in gedragstherapie de basis voor verdere behandeling stappen. Aangezien het vaak moeilijk de patiënten en de diagnose van “perifere” accepteren, psycho heeft ook de functie bij te dragen aan destigmatiseren psychische stoornissen en barrières voor prospect afbreken behandeling. Uw methodologische oorsprong heeft psycho-educatie in gedragstherapie, in het herleren van de eigen emotionele en sociale competentie is op de voorgrond. [56] Psychoedukation geen eigen psychotherapie, maar een element dat wordt gebruikt in verschillende therapieën.

Medicatie

Een overzicht studie die de onderzoeksresultaten tot en met augustus 2014 geëvalueerd, bleek dat het bewijs voor alle geneesmiddelen die werden geassocieerd met BPS van toepassing “onvoldoende” was nog steeds. [57] Al in 2010 was een meta-analyse tot de conclusie dat, geen geneesmiddel ernst van de ziekte aanzienlijk beïnvloeden en dat wanneer de behandeling drug “geen veelbelovende resultaten met betrekking tot de kern symptomen van BPS – chronische gevoelens van leegte, mislukking zelfbeeld en gevoel van verlatenheid “geven. [58] 2009 beval de National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in het Verenigd Koninkrijk in een beleid voor de behandeling van BPS dat drugs noch tegen BPS totaal niet mag worden gebruikt tegen individuele symptomen of gedrag. Echter, kon drugs worden beschouwd bij de behandeling van comorbiditeit. [59]

Geschiedenis

In een uitgebreide longitudinale studie (Longitudinal) van 290 BPS patiënten over een periode van de laatste 16 jaar [60] [61] op McLean Hospital ( Massachusetts / USA) in samenwerking met de Harvard Medical School , informatie over de progressie van de ziekte en de prognose in BPS gewonnen. De studie omvatte patiënten die werden behandeld voor BPS in deze kliniek in eerste instantie stil en dan poliklinische, waren 18-35 jaar oud op hun detectie en tegen die tijd geen symptomen van schizofrenie, schizoïde stoornis, bipolaire stoornis (bipolaire I) of mogelijke organische oorzaken van psychiatrische symptomen had getoond. Hun behandeling was, afhankelijk van het geval, vooral of uitsluitend met psychotherapie.

Een afname van de klachten ( remissie ), die duurde jaren, was heel gebruikelijk. Binnen de onderzoeksperiode van 16 jaar ervoer 78% van de patiënten een verbetering van ten minste acht jaar duurde, en 99% van de patiënten een verbetering, die ten minste twee jaar duurde. Recidieven ( exacerbaties ) waren relatief laag. Zij varieerden van 36% na twee jaar verbetering tot 10% na een verbetering acht jaar.

Een volledig herstel dat ten minste twee jaar durende ervaren 60% van de patiënten, en volledig herstel van ten minste acht jaar duurde, ervoer 40% van de patiënten. Recidieven na twee jaar van totale ontspanning, waren er 44% van de patiënten en na acht jaar volledig herstel op 20%.

De studie auteurs de cijfers voor de verlichting van de symptomen beoordeeld als “zeer goed nieuws (zeer goed nieuws)” voor patiënten en familieleden, zelfs als de cijfers voor totale ontspanning “ontnuchtering (meer ontnuchterend)” waren.

Geschiedenis

Het concept van de “Borderline”, maar niet de exacte naam later ( eindpunt ), verscheen voor het eerst in 1884 CH Hughes sprak van een “grensgebied” in geestesziekte. [62] Deze term werd later overgenomen als een ‘borderline’. Hij was in 1938 door Adolf Stern [63] gebruikt in een tijdperk dat sterk werd beïnvloed door de psychoanalytische theorie. Psychische stoornissen deden geclassificeerd volgens het principe van analyseerbaarheid. Neurotische mensen geacht worden geanalyseerd en dus als behandelbaar. Mensen met een psychose werden daarom niet beschouwd analyseerbaar en als onbehandelbaar. De term “Borderline” was in die zin een vage en ongedefinieerde grens tussen neurose en psychose.

Dicht bij de psychose u bestelde de BPD aan de schizofrene. Historische aanduidingen rand psychose , pseudo schizofrenie en pseudo Euro tafels schizofrenie . [64]

Nieuwer concepten na 2005 gewezen op het falen van het zelfbeeld – en hun moderne sociale omstandigheden – als een centrale kern van de BPS. [65] [66] [67] [68]

Zie ook

 • I-syntonie
 • ik dystonie
 • ik
 • motivatie
 • zelfbeheersing
 • sociopathie

Literatuur

Introducties

 • Marsha M. Linehan : Cognitieve gedragstherapie behandeling van Borderline Personality Disorder , Guilford Press, New York, 1993, ISBN 0-89862-183-6 .
 • Martin Bohus: borderline persoonlijkheidsstoornis , Hogrefe, Göttingen 2002 ISBN 3-8017-1096-3 .
 • Christa Rohde-Dachser: De borderline-syndroom , 6e editie. Huber, Mannheim 2004. ISBN 3-456-83500-0 .
 • Gerhard Dammann, Paul L. Janssen (red.): Psychotherapie van borderline stoornissen. Disease Models and Therapy Practice – interferentie en in het bijzonder de school aan de overkant , 2. herzien. en exp. Edition. Thieme, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-13-126862-4 .
 • Christian Fleischhaker, Eberhard Schulz: borderline persoonlijkheidsstoornis in de adolescentie , volume uit de serie “handboeken van psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten” , Springer-Verlag, Berlijn 2010, ISBN 3540682872 .
 • Birger Dulz , Sabine C. Herpertz, Otto F. Kernberg , Ulrich Sachsse (eds.): Handbook of borderline stoornissen , geheel herziene 2e editie, Schattauer Verlag, Stuttgart 2011. ISBN 978-3-7945-2472-3 , (standaardwerk, 79 berichten).
 • Damaris Bretzner: De borderline persoonlijkheidsstoornis op het gebied van de werking van het sociaal werk: Een overzicht van de oorzaken, de geschiedenis en vormen van interventie , Diplomica Verlag, Hamburg 2014, ISBN 3958506216 .

raadgever

 • Jerold J. Kreisman, Hal Straus: ik verlaat mij niet haten. De zwarte en witte wereld van de borderline persoonlijkheidsstoornis , 15e editie. Kosel, München 2005, ISBN 3-466-30326-5 .
 • Gerd Möhlenkamp: Wat is borderline persoonlijkheidsstoornis? Antwoorden op de belangrijke vragen , 3e editie. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006 ISBN 3-525-46217-4 .
 • Jerold J. Kreisman, Hal Straus: Verscheurd tussen uitersten. Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Ondersteuning van patiënten en hun families , uit de Amerikaanse vertaald door Karin Petersen. 4e editie. Goldmann, München 2008, ISBN 978-3-442-16976-4 .
 • Günter Niklewski, Rose Riecke-Niklewski: Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis , Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2010, ISBN 3830461011 .
 • Kim L. Gratz, Alexander L. Chapman: Borderline Personality Disorder: Een gids voor de slachtoffers , de vertaling van het Engels. Originele uitgave uit 2013 door Christoph Trunk, Junfermann Verlag, Paderborn 2014, ISBN 3955711773 .

Referenties

 1. Jumping Up↑ Duitse Instituut voor Medisch Documentatie en Informatie (DIMDI): ICD-10 WHO 2013 versie: Persoonlijkheid en gedragsstoornissen (F60-F69) , Online
 2. Jumping Up↑ Walter F. Main, Kurt-Alphons Jochheim , Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank (red.): Neurologie en Psychiatrie van Nursing , 10de editie, 417 illustraties, 59 tafels, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2009, ISBN 3-13-453610 -2 , S. 465e
 3. Jumping Up↑ Nicolay Stang: Edvard Munch , JG Tanum Forlag, Oslo 1972, ISBN 978-8251800105 , S. 177
 4. Jumping Up↑ James F. Masterson : Search For The Real Self. Ontmaskeren De persoonlijkheidsstoornissen van onze tijd , Hoofdstuk 12: De creatieve oplossing: Sartre, Munch, en Wolfe, S. 208-230, Simon en Schuster, New York, 1988, ISBN 1451668910 , pp 212-213.
 5. Jumping Up↑ Tove Aarkrog: Edvard Munch: het leven van een persoon met borderline persoonlijkheidsstoornis zoals gezien door zijn kunst , Lundbeck Pharma A / S, Denemarken, 1990, ISBN 8798352415 .
 6. Jumping Up↑ American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , vijfde. Edition, American Psychiatric Publishing, Arlington VA 2013 ISBN 978-0-89042-555-8 , S. 663
 7. springen om:a b B. F. Grant, SP Chou, RB Goldstein, B. Huang, FS Stinson, TD Saha, SM Smith, DA Dawson, AJ Pulay, RP Pickering, WJ Ruan: Prevalentie, correleert, handicap, en comorbiditeit van DSM -IV borderline persoonlijkheidsstoornis: de resultaten van de Nationale Enquête Epidemiologische Wave 2 over alcohol en verwante aandoeningen. In: The Journal of klinische psychiatrie. Volume 69, Number 4, april 2008, pp 533-545, PMID 18426259 , PMC 2676679 (gratis full text).
 8. Jumping Up↑ MC Zanarini, J. Horwood, D. Cloud, A. Waylen, G. Fitzmaurice, BF Subsidie: Prevalentie van de DSM-IV borderline persoonlijkheidsstoornis in twee gemeenschap monsters: 6330 Engels 11-jarigen en 34,653 Amerikaanse volwassenen. In: Journal of persoonlijkheidsstoornissen. Volume 25, nummer 5, oktober 2011, pp 607-619, doi: 10,1521 / pedi.2011.25.5.607 , PMID 22023298 .
 9. Jumping Up↑ MC Zanarini, Frankenburg FR, J. Hennen, KR Silk: De longitudinale verloop van borderline psychopathologie: 6-jaar prospectieve follow-up van de fenomenologie van borderline persoonlijkheidsstoornis. In: The American Journal of Psychiatry. Volume 160, Number 2, februari 2003 pp 274-283,PMID 12562573 .
 10. Jumping Up↑ SC Herpertz, H. Jeong, F. Mancke, K. Bertsch: Sociaal disfunctioneren en de hersenen in borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Psychopathologie. Volume 47, Number 6, 2014, pp 417-424, doi: 10,1159 / 000.365.106 , PMID 25378381 .
 11. Jumping Up↑ S. Lis, M. Bohus: Sociale interactie in borderline persoonlijkheidsstoornis. In: De huidige psychiatrie rapporten. Volume 15, Number 2, februari 2013, p 338, doi: 10.1007 / s11920-012-0338-z , PMID 23307561 (Review).
 12. Jumping Up↑ B. King-Casas, C. Sharp, L. Lomax-Brasem, T. Lohrenz, P. Fonagy, PR-Montague: De breuk en de reparatie van de samenwerking in borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Science. Volume 321, nummer 5890, augustus 2008, pp 806-810, doi: 10.1126 / science.1156902 , PMID 18687957 , PMC 4105006 (gratis full text).
 13. Jumping Up↑ JA Lavner, J. Lamkin, JD Miller: Borderline Personality Disorder Symptomen en Newlyweds ‘Waargenomen Communicatie, Partner Kenmerken en Longitudinal Burgerlijke Outcomes. In: Journal of abnormale psychologie. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie] september 2015, doi: 10,1037 / abn0000095 , PMID 26348097 .
 14. Jumping Up↑ S. Bouchard, S. Sabourin, Y. Lussier, E. Villeneuve: Relatie kwaliteit en stabiliteit in paren Wanneer één partner lijdt aan een borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Journal of relatie- en gezinstherapie. Volume 35, Number 4, oktober 2009, pp 446-455, doi: 10.1111 / j.1752-0606.2009.00151.x , PMID 19785701 .
 15. Jumping Up↑ S. Bouchard, S. Sabourin: Borderline persoonlijkheidsstoornis en paar disfuncties. In: De huidige psychiatrie rapporten. Volume 11, Number 1, februari 2009, pp 55-62, PMID 19187710 (Review).
 16. Jumping Up↑ MC Zanarini, Frankenburg FR, DB Empire, MM Wedig, LC Conkey, GM Fitzmaurice: Het verloop van het huwelijk / samenwonen volgehouden en ouderschap bij borderline patiënten Gevolgd prospectief voor 16 jaar. In: Journal of persoonlijkheidsstoornissen. Volume 29, Number 1, februari 2015, pp 62-70, doi : 10,1521 / pedi_2014_28_147 , PMID 24963829 , PMC 4276730 (gratis full text).
 17. Jumping Up↑ SE Crowell, TP Beauchaine, MM Linehan : Een biosociale ontwikkelingsmodel van borderline persoonlijkheid: uitwerken en uitbreiden van Linehan’s theorie. In: Psychological Bulletin. Band 135, nummer 3, mei 2009, pp 495-510, doi: 10,1037 / a0015616 , PMID 19379027 , PMC 2696274 (gratis full text) (Review).
 18. Jumping Up↑ RW Carpenter, TJ Trull: Onderdelen van emotionele ontregeling in borderline persoonlijkheidsstoornis: een overzicht. In: De huidige psychiatrie rapporten. Volume 15, Number 1, januari 2013 pagina 335, doi: 10.1007 / s11920-012-0335-2 , PMID 23250816 , PMC 3973423 (gratis full text) (Review).
 19. Jumping Up↑ G. Koepels, L. Schulze, SC Herpertz: Emotie herkenning in borderline persoonlijkheidsstoornis-een overzicht van de literatuur. In: Journal of persoonlijkheidsstoornissen. Volume 23, Number 1, februari 2009, pp 6-19, doi: 10,1521 / pedi.2009.23.1.6 , PMID 19267658 (Review).
 20. Jumping Up↑ K. Staebler, E. Helbing, C. Rosenbach, B. Renneberg: Afwijzing gevoeligheid en borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Klinische psychologie en psychotherapie. Volume 18, Number 4, 2011 juli-augustus, S. 275-283, doi: 10.1002 / cpp.705 , PMID 21110407 .
 21. Jumping Up↑ M. Domsalla, G. Koppe, I. Niedtfeld, S. Vollstädt-Klein, C. Schmahl, M. Bohus, S. Lis: Cerebral verwerking van sociale afwijzing bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Sociale cognitieve en affectieve neurowetenschappen. Volume 9, Number 11, november 2014, pp 1789-1797, doi: 10,1093 / scan / nst176 , PMID 24273076 , PMC 4221221 (gratis full text).
 22. Jumping Up↑ E. Vermetten, D. Mirror: Trauma en dissociatie: implicaties voor borderline persoonlijkheidsstoornis. In: De huidige psychiatrie rapporten. Volume 16, Number 2, februari 2014, p 434, doi: 10.1007 / s11920-013-0434-8 , PMID 24442670 (Review).
 23. Jumping Up↑ MI Korzekwa, PF Dell, C. Pijn: dissociatie en borderline persoonlijkheidsstoornis: een update voor clinici. In: De huidige psychiatrie rapporten. Volume 11, Number 1, februari 2009, pp 82-88, PMID 19187714 (Review).
 24. Jumping Up↑ MI Korzekwa, PF Dell, HP banden L. Thabane, P. Fougere: dissociatie in borderline persoonlijkheidsstoornis: een gedetailleerde kijk. In: Journal of trauma en dissociatie: het officiële blad van de International Society voor de Studie van dissociatie. Volume 10, Number 3, 2009, pp 346-367, doi: 10,1080 / 15299730902956838 , PMID 19585341 .
 25. Jumping Up↑ BJ Turner, KL Dixon-Gordon, SB Austin, MA Rodriguez, M. Zachary Rosenthal, AL Chapman: Non-suïcidale zelfverwonding met en zonder borderline persoonlijkheidsstoornis: Verschillen in zelfverwonding en diagnostische comorbiditeit. In: Psychiatry onderzoek. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie] juli 2015 doi: 10.1016 / j.psychres.2015.07.058 , PMID 26315664 .
 26. Jumping Up↑ RA Sansone, GA Gaither, DA Songer: Zelfbeschadiging gedrag in de hele levenscyclus: een pilotstudie van opgenomen patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Comprehensive psychiatrie. Volume 43, Number 3, 2002 mei-juni, S. 215-218, PMID 11994840 .
 27. Jumping Up↑ HM Wong, HC Leung, LY Chow, WK Kam, AK Tang: De prevalentie van borderline persoonlijkheidsstoornis en de klinische correlaties in de Chinese patiënten met een recent opzettelijke zelfbeschadiging. In: Journal of persoonlijkheidsstoornissen. Volume 24, Number 6 december 2010 pp 800-811, doi: 10,1521 / pedi.2010.24.6.800 , PMID 21158601 .
 28. Jumping Up↑ PH Soloff, L. Chiappetta: subtypering borderline persoonlijkheidsstoornis door suïcidaal gedrag. In: Journal of persoonlijkheidsstoornissen. Volume 26, Number 3, 2012, pp 468-480, doi: 10,1521 / pedi.2012.26.3.468 , PMID 22686233 , PMC 3417087 (gratis full text).
 29. Jumping Up↑ B. Adams, T. Sanders: Ervaringen van psychose in borderline persoonlijkheidsstoornis: een kwalitatieve analyse. In: Journal of geestelijke gezondheid. Volume 20, Number 4, augustus 2011, pp 381-391, doi: 10,3109 / 09638237.2011.577846 , PMID 21770785 (Review).
 30. Jumping Up↑ S. Barnow EA Arens, S. Sieswerda, R. Dinu Biringer, C. Spitzer, S. Lang: Borderline persoonlijkheidsstoornis en psychose: een overzicht. In: De huidige psychiatrie rapporten. Volume 12, Number 3, juni 2010, pp 186-195, doi: 10.1007 / s11920-010-0107-9 , PMID 20425279 (Review).
 31. Jumping Up↑ J. Köhling, JC Ehrenthal, KN Levy, H. Schauenburg, U. Dinger: Kwaliteit en de ernst van de depressie in borderline persoonlijkheidsstoornis: Een systematische review en meta-analyse. In: Klinische psychologie beoordeling. Volume 37, april 2015 p 13-25, doi: 10.1016 / j.cpr.2015.02.002 , PMID 25723972 (Review).
 32. Jumping Up↑ P. ASHERSON, AH Jong, D. Oak Höchli, P. Moran, V. Porsdal, W. Deberdt: differentiële diagnostiek, comorbiditeit en behandeling van attention-deficit / hyperactivity disorder in verband met een bipolaire stoornis of borderline persoonlijkheidsstoornis bij volwassenen. In: Lopend medisch onderzoek en advies. Volume 30, Number 8, augustus 2014, pp 1657-1672, doi: 10,1185 / 03007995.2014.915800 , PMID 24804976 (Review)
 33. springen om:a b A. Sebastian, P. Jung, A. Krause-Utz, K. Lieb, C. Schmahl, O. Tuscher: Frontale disfuncties van impulscontrole – een systematische review in borderline persoonlijkheidsstoornis en attention-deficit / hyperactivity disorder. In: Frontiers neurowetenschap bij de mens. Volume 8, 2014, S. 698, doi: 10,3389 / fnhum.2014.00698 , PMID 25232313 , PMC 4153044 (gratis full text) (Review).
 34. Jumping Up↑ B. dell’Osso, HA Berlijn, M. Serati, AC Altamura: neuropsychoanalysis Biologische aspecten, comorbiditeit patronen en dimensionale modellen in borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Neuropsychobiology. Volume 61, Number 4, 2010, pp 169-179, doi: 10,1159 / 000.297.734 , PMID 20299811(gratis full text) (Review).
 35. Jumping Up↑ DM Johnson, MT Shea, S. Yen, CL Battle, C. Zlotnick, CA Sanislow, CM Grilo, AE Skodol, DS Bender, TH McGlashan, JG Gunderson, MC Zanarini: Gender verschillen in borderline persoonlijkheidsstoornis: bevindingen uit de Collaborative longitudinale persoonlijkheidsstoornissen Study. In: Comprehensive psychiatrie. Volume 44, Number 4, 2003 juli-augustus, S. 284-292, doi : 10.1016 / S0010-440X (03) 00090-7 , PMID 12923706 .
 36. Jumping Up↑ A. Amad, N. Ramoz, P. Thomas, R. Jardri, P. Gorwood: Genetica van borderline persoonlijkheidsstoornis: systematische review en voorstellen van een geïntegreerd model. In: Neurowetenschappen en bio-gedragsbenadering beoordelingen. Volume 40, maart 2014, pp 6-19, doi: 10.1016 / j.neubiorev.2014.01.003 , PMID 24456942 (Review).
 37. Jumping Up↑ A. Martín-Blanco, M. Ferrer, J. Soler, J. Salazar, D. Vega, O. Andión, C. Sanchez-Mora, MJ Arranz, M. Ribases, A. Feliu-Soler, V. Pérez , JC Pascual: associatie tussen methylatie van de glucocorticoid receptor-gen, kindermishandeling, en klinische ernst in borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Journal of psychiatrisch onderzoek. Volume 57, oktober 2014, pp 34-40, doi: 10.1016 / j.jpsychires.2014.06.011 , PMID 25048180 .
 38. Jumping Up↑ A. Mobascher, M. Bohus, N. Dahmen, L. Dietl, I. Giegling, M. Jungkunz, N. Kleindienst, M. Limberger, E. Meisenzahl, M. Rietschel, S. Roepke, C. Schmahl, B. Schott, CE Black, A. Tadić, J. Treutlein, F. Vogel, SH Witt, T. Zetzsche, D. Rujescu, K. Lieb: associatie tussen dopa decarboxylase genvarianten en borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Psychiatry onderzoek. Volume 219, Nummer 3, november 2014, pp 693-695, doi: 10.1016 / j.psychres.2014.06.031 , PMID 25017620 .
 39. Jumping Up↑ PR Joyce, J. Stephenson, M. Kennedy, RT Mulder, PC McHugh: de aanwezigheid van zowel serotonine 1A receptor (Htr1a) en dopamine transporter (DAT1) genvarianten verhogen het risico van een borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Frontiers in de genetica. Volume 4, januari 2014, p 313, doi: 10,3389 / fgene.2013.00313 , PMID 24432029 , PMC 3882668 (gratis full text).
 40. Jumping Up↑ C. Winsper, M. Zanarini, D. Cloud: prospectieve studie van familie tegenspoed en onaangepaste ouderschap in de kindertijd en borderline persoonlijkheidsstoornis symptomen in een niet-klinische populatie in 11 jaar. In: Psychological geneeskunde. Volume 42, Number 11, november 2012, pp 2405-2420, doi: 10,1017 / S0033291712000542 , PMID 22475090 .
 41. Jumping Up↑ MA Distel I. Rebollo-Mesa, G. Willemsen, CA Derom, TJ Trull, NG Martin, DI Boomsma: Familial gelijkenis van borderline persoonlijkheidsstoornis kenmerken: genetische of culturele overdracht? In: PLoS One. Volume 4, nummer 4, 2009, blz e5334, doi: 10.1371 / journal.pone.0005334 , PMID 19390632 , PMC 2669723 (gratis volledige tekst).
 42. Jumping Up↑ C. Schmahl, JD Bremner: Neuroimaging in borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Journal of psychiatrisch onderzoek. Volume 40, Number 5 juli 2006, pp 419-427, doi: 10.1016 / j.jpsychires.2005.08.011 , PMID 16239012 , PMC 3233768 (gratis full text) (Review).
 43. Jumping Up↑ MC Zanarini: Psychotherapie van borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Acta Psychiatrica Scandinavica. Volume 120, Nummer 5, november 2009, pp 373-377, doi: 10.1111 / j.1600-0447.2009.01448.x , PMID 19807718 , PMC 3876885 (gratis full text) (Review).
 44. Jumping Up↑ EH Kvarstein, G. Pedersen, Urnes, B. Hummelen, T. Wilberg, S. Kart: Het veranderen van een traditionele psychodynamische behandelprogramma’s om mentaliseren-based behandeling voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis-maakt het een verschil maken? In: Psychologie en psychotherapie. Volume 88, Number 1, maart 2015, pp 71-86, doi: 10.1111 / papt.12036 , PMID 25045028 , PMC 4344810 (gratis full text).
 45. Jumping Up↑ DL Bales, R. Timman, S. Andrea, JJ Busschbach, R. Verheul, JH Kamphuis: Effectiviteit van Day Hospital mentalisatie-based behandeling voor patiënten met een ernstige borderline persoonlijkheidsstoornis: een controlegroep Study. In: Klinische psychologie en psychotherapie. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie] in juli 2014, doi: 10.1002 / cpp.1914 , PMID 25060747 .
 46. Jumping Up↑ D. Balen, N. van Beek, M. Smits, S. Willemsen, JJ Busschbach, R. Verheul, H. Andrea: Behandeling resultaat van 18 maanden, dagziekenhuis mentalisatie-based behandeling (MBT) bij patiënten met ernstige borderline persoonlijkheidsstoornis in Nederland. In: Journal of persoonlijkheidsstoornissen. Volume 26, Number 4, augustus 2012, pp 568-582, doi: 10,1521 / pedi.2012.26.4.568 , PMID 22867507 .
 47. Jumping Up↑ S. Doering, S. Hörz, M. Rentrop, M. Fischer-core, P. Schuster, C. Benecke, A. Buchheim, P. Martius, P. Buchheim: -Overdracht gerichte psychotherapie v behandeling door de gemeenschap psychotherapeuten. voor borderline persoonlijkheidsstoornis: gerandomiseerde gecontroleerde trial. In: The British Journal of Psychiatry: het tijdschrift van de geestelijke wetenschap. Volume 196, nummer 5, mei 2010, pp 389-395, doi: 10,1192 / bjp.bp.109.070177 , PMID 20435966 (gratis full text).
 48. Jumping Up↑ N. Kleindienst, B. Krumm, M. Bohus: Is overdracht gericht psychotherapie echt effectief voor borderline persoonlijkheidsstoornis? In: The British Journal of Psychiatry: het tijdschrift van de geestelijke wetenschap. Volume 198, Number 2, augustus 2011, pp 156-157, doi: 10,1192 / bjp.198.2.156b ,PMID 21282787 (gratis full text).
 49. Jumping Up↑ Marsha M. Linehan : Cognitieve gedragstherapie behandeling van Borderline Personality Disorder , Guilford Press, New York, 1993, ISBN 0-89862-183-6 .
 50. Jumping Up↑ JM Stoffers, BA Völlm, G. Rücker, A. Timmer, N. Huband, K. Lieb: Psychologische therapieën voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In: The Cochrane Database van systematische reviews. Volume 8, 2012 S. CD005652, doi: 10.1002 / 14651858.CD005652.pub2 , PMID 22895952 (Review).
 51. Jumping Up↑ M. Bohus, B. Haaf, C. Stiglmayr, U. Pohl, R. Böhme, M. Linehan: Evaluatie van intramurale dialectische gedragstherapie voor borderline persoonlijkheidsstoornis-een prospectieve studie. In: Gedrag onderzoek en therapie. Volume 38, Number 9, september 2000, pp 875-887, PMID 10957822 .
 52. Jumping Up↑ AI Perseius, A. Ojehagen, S. Ekdahl, M. Asberg, M. Samuelsson: Behandeling van suïcidaal en weloverwogen self-schaden patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis gebruik van dialectische gedragstherapie: de patiënten en de therapeuten ‘percepties. In: Archief van psychiatrische verpleegkunde. Volume 17, nummer 5, oktober 2003 p 218-227, PMID 14608551 .
 53. Jumping Up↑ M. Bohus, B. Haaf, T. Simms, MF Limberger, C. Schmahl, C. Unckel, K. Lieb, MM Linehan: effectiviteit van intramurale dialectische gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis: een gecontroleerde trial. In: Gedrag onderzoek en therapie. Volume 42, nummer 5, mei 2004, pp 487-499, doi :10.1016 / S0005-7967 (03) 00174-8 , PMID 15033496 .
 54. Jumping Up↑ GA Sempertegui, A. Karreman, A. Arntz, MH Bekker: Schema therapie voor borderline persoonlijkheidsstoornis: een algehele herziening van haar empirische fundering, effectiviteit en implementatie mogelijkheden. In: Klinische psychologie beoordeling. Volume 33, Number 3, april 2013, pp 426-447, doi: 10.1016 / j.cpr.2012.11.006 , PMID 23422036 (Review).
 55. Jumping Up↑ Zie Martin Bohus. Borderline persoonlijkheidsstoornis . Hogrefe, 2002. pagina 50 ev.
 56. Jumping Up↑ Michael Rentrop, Markus Reicherzer, Josef Bäuml: psycho-educatie borderline persoonlijkheidsstoornis: handleiding voor het beheer van de patiënt en de familie . Elsevier, Urban en Fischer 2007
 57. Jumping Up↑ JM Stoffers, K. Lieb: Farmacotherapie voor borderline persoonlijkheidsstoornis: de huidige gegevens en recente trends. In: De huidige psychiatrie rapporten. Volume 17, Number 1, januari 2015 pagina 534, doi: 10.1007 / s11920-014-0534-0 , PMID 25413640 (Review).
 58. Jumping Up↑ J. Stoffers, BA Völlm, G. Rücker, A. Timmer, N. Huband, K. Lieb: farmacologische interventies voor borderline persoonlijkheidsstoornis. In: The Cochrane Database van systematische reviews. Nummer 6, 2010, blz CD005653, doi: 10.1002 / 14651858.CD005653.pub2 , PMID 20556762 , PMC 4169794 (gratis full text) (Review).
 59. Jumping Up↑ De Britse National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE): Klinische richtlijn voor de behandeling en het beheer van BPD , 2009 PDF (geopend op 22 september 2015).
 60. Jumping Up↑ MC Zanarini, Frankenburg FR, DB Reich, G. Fitzmaurice: Tijd tot de verwezenlijking van het herstel van borderline persoonlijkheidsstoornis en de stabiliteit van herstel: een 10-jarige prospectieve follow-up studie. In: The American Journal of Psychiatry. Volume 167, Nummer 6, juni 2010, pp 663-667, doi: 10,1176 / appi.ajp.2009.09081130 , PMID 20395399 , PMC 3203735 (gratis full text).
 61. Jumping Up↑ MC Zanarini, Frankenburg FR, DB Reich, G. Fitzmaurice: eindtermen en de stabiliteit van aanhoudende symptomatische remissie en herstel bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis en as II vergelijking onderwerpen: een 16-jarige prospectieve follow-up studie. In: The American Journal of Psychiatry. Volume 169, nummer 5, mei 2012, pp 476-483, PMID 22737693 , PMC 3509999 (gratis full text).
 62. Jumping Up↑ CH Hughes: Borderline Psychiatrische Records – prodromaal symptoom psychische stoornis , in: Alien ISTS & Neurologie 5 (1884), pp 85-91, facsimile in: Birger Dulz , Sabine C. Herpertz, Otto F. Kernberg, Ulrich Sachsse ( eds):. Handbook of borderline stoornissen. 2e editie. Schattauer, Stuttgart 2011 ISBN 978-3-7945-2472-3 , pp 3-6.
 63. Jumping Up↑ Adolf Stern: psychoanalytische onderzoek en therapie in de borderline groep van neuroses. Psychoanal Q 7: 467-489, 1938
 64. Jumping Up↑ Thomas Reinert: therapie aan de grens: de borderline persoonlijkheidsstoornis: gereguleerde analytische langdurige behandelingen , Klett-Cotta, Stuttgart 2004, ISBN 3-608-89730-5 , p 63, online (geopend op 25 september 2015).
 65. Jumping Up↑ CR Jørgensen: Uitgenodigd essay: Identiteit en borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Journal of persoonlijkheidsstoornissen. Volume 24, Number 3, juni 2010, pp 344-364, doi: 10,1521 / pedi.2010.24.3.344 , PMID 20545499 (Review).
 66. Jumping Up↑ T. Fuchs : Gefragmenteerde selves: tijdelijkheid en identiteit in borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Psychopathologie. Volume 40, Number 6, 2007, pp 379-387, doi: 10,1159 / 000.106.468 , PMID 17652950 (Review).
 67. Jumping Up↑ CR Jørgensen: Disturbed gevoel van identiteit in borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Journal of persoonlijkheidsstoornissen. Volume 20, Number 6, december 2006, pp 618-644, doi: 10,1521 / pedi.2006.20.6.618 , PMID 17192141 (Review).
 68. Jumping Up↑ JM Eagle, ED Chin, AP Kolisetty, TF Oltmanns: De onderscheidende kenmerken van de narratieve identiteit bij volwassenen met kenmerken van borderline persoonlijkheidsstoornis: een empirisch onderzoek. In: Journal of persoonlijkheidsstoornissen. Volume 26, Number 4, augustus 2012, pp 498-512, doi: 10,1521 / pedi.2012.26.4.498 , PMID 22867502 , PMC 3434277 (gratis full text).