Dood vasten

De dood Vasten is een vorm van zelfmoord . De zelfmoord stopt de een na de ander of stopt tegelijkertijd met eten en drinken om het eigen leven te beëindigen. Vasten is controversieel omdat argumenten die vasten verwerpen uit ethische en morele overwegingen in strijd zijn met de argumenten die gebaseerd zijn op het recht op zelfbeschikking over het beëindigen van iemands leven.

Mensen kiezen deze route in verschillende situaties, bijvoorbeeld vanwege een hoge symptoombelasting door ziekte of omdat het leven om andere redenen alleen een last lijkt te zijn voor hen of hun familieleden. Aangezien dergelijke doodswensen ook kunnen optreden onder een behandelbare of tijdelijke psychische beperking, is het ethisch en strafrecht voor potentiële supporters om te controleren of er een beperking is van het vermogen om te begrijpen. In de palliatieve geneeskunde is de term “vrijwillige afstand van voedsel en vloeistoffen (FVNF)”.

In tegenstelling tot andere zelfmoordmethoden, kan dit type zelfmoord in eerste instantie worden gestopt zonder bang te hoeven zijn voor blijvende gevolgen. Als deze vrijwillige verzaking van voedsel en vloeistoffen consequent wordt uitgevoerd – afhankelijk van constitutie en onderliggende ziekte – kan in bijna driekwart van de gevallen binnen 14 dagen de dood worden verwacht. In sommige gevallen kan het echter langer duren; vooral als er geen dodelijke of ernstige ziekte is. [1] [2] Volgens empirische studies is het afzien van eten en drinken meestal niet pijnlijk voor de stervenden , maar een langer sterfproces kan een last worden voor de getroffenen of voor hun familieleden.

Leave a Comment

Your email address will not be published.