Hongerstaking

De hongerstaking is een vorm van passief verzet . Een individu of groep weigert te eten, met het bewuste risico om te worden beschadigd en mogelijk te sterven.

Tijdens de droge hongerstaking wordt ook de inname van vloeistoffen ontzegd.

De hongerstaking werd al vroeg wereldwijd beoefend als een vorm van politiek verzet. Zoals elke stakingsactie is de politieke hongerstaking een openbare demonstratie met een specifiek doel. Dit onderscheidt de hongerstaking van vasten.

Volg

Van ongeveer drie tot vier weken kan weigeren om te eten leiden tot ernstige, soms permanente gezondheidsschade en zelfs tot de dood, zie het hongermetabolisme .

Sommige hongerstakers hebben 50 tot 70 dagen overleefd. Bobby Sands , lid van de IRA , stierf na 66 dagen tijdens de hongerstaking van 1981 . Holger Meins , lid van de Rode Leger Factie, stierf in 1974 na 57 dagen.

Af en toe wordt de hongerstaking verbroken door geforceerde voeding met een buis.

Leave a Comment

Your email address will not be published.