interdependentie

Onderlinge afhankelijkheid betekent interdependentie ( afhankelijkheid ). Met “sociale” Onderlinge afhankelijkheid is om te begrijpen dat mensen in hun bestaan achtereenvolgens aangepast en worden geïnstrueerd. [1]

In de economische theorie spreekt men van onderlinge afhankelijkheid, wanneer de economische variabelen elkaar beïnvloeden. Voorbeeld: het bandwagon effect in de binnenlandse theorie .

Soorten interacties

 • Sachinterdependenzen
 • Verhaltensinterdependenzen
 • concurrerende onderlinge afhankelijkheden: de optimale alternatieven van twee beslissers A en B zijn niet gelijktijdig realiseerbaar
 • aan de bevordering van onderlinge afhankelijkheid: de beslissing van A voor de beste eigen alternatief bevordert het beste alternatief op persoon B
 • gepoolde afhankelijkheden: meerdere organisatie-eenheden maken gebruik van dezelfde beperkte hoeveelheid resource
 • Ethiek van onderlinge afhankelijkheid

Economie en Sociale Wetenschappen

Sociale psychologie en groepsdynamica

Zie ook: Dependenzmodell in groepsdynamica

Zoals afhankelijkheid tussen mensen, het speelt een bijzondere rol in de behandeling van relaties en interacties in de sociale psychologie en de groepsdynamiek . Wederzijdse afhankelijkheid is hier een wederkerige relatie van twee of meer personen, dat wil zeggen het gedrag van persoon A een invloed op het gedrag van B – de laatstgenoemde op zijn beurt invloed heeft op A. Voorbeeld: .. mannen en vrouwen, leiders en groep staat en de bevolking.

In tegenstelling, is de afhankelijkheid afhankelijkheid zonder afbreuk te doen of wederkerigheid. Systemische gezien is een eenzijdige afhankelijkheid van een beperkte weergave (tijd of subsysteem). In de uitgebreide weergave toont altijd een onderlinge afhankelijkheid.

Onder Konterdependenz wordt bedoeld een tegen de ander houding, die is gebaseerd op hetzelfde moment op een functie. Voorbeeld: Nuclear tegenstanders en de kerncentrale exploitanten en de overheid, werkgevers en vakbonden, ouders en opgroeiende kinderen.

Onderlinge afhankelijkheid bestaat in een vorm relatie, indien het gedrag van iemand die de andere redenen, en vice versa.

“Iedereen weet wat het betekent als er een ding is afhankelijk van een ander. Als maar dit is afhankelijk andere tweede punt in dezelfde mate uit de eerste, zogenaamde deze relatie vorm afhankelijk zijn. “

– Paul Watzlawick

In zijn boek Hoe reëel is de werkelijkheid probeert Paul Watzlawick zijn definitie door de prisoner’s dilemma te illustreren.

Menselijke situaties dat de structuur van het dilemma van de gevangene hebben, komen overal op waar mensen in een staat van desinformatie, maar hebben een gezamenlijk besluit, waarin ze missen de mogelijkheid om direct te communiceren te maken.

Er zijn twee redenen voor:

 • Gebrek aan wederzijds vertrouwen
 • communiceren fysieke onmogelijkheid

In het echte leven, de afwezigheid van deze factoren is voldoende om dit dilemma te induceren. Onderling afhankelijke beslissingen alleen kans van slagen als ze gebaseerd zijn op basis van gedeeld door beide partners opvatting van de werkelijkheid, waarvan de minimum overeenkomst niet om de werkelijkheid te zien in een temporeel-causaal manier. Dit is alleen mogelijk in de ruimte en de tijd beperkte processen.

Onderlinge afhankelijkheden tussen individuen en groepen die door andere verdeling van de macht en erkenning . Ook een gemeenschappelijke en unaniem verdeling van taken genereert bijbehorende verantwoordelijkheden en veroorzaakt afhankelijkheid en onderlinge afhankelijkheid tussen deze gebieden in termen van de totale taak.

Deze onderlinge afhankelijkheid optreden in een situatie van de betrekkingen tussen mensen. Een paar probeert om samen te lopen door het leven (= gemeenschappelijke taak), of de diensten van een bedrijf moeten hun onderlinge afhankelijkheid te overwegen om een ​​klantgerichte product kunnen aanbieden.

Politieke Wetenschappen

In de politieke wetenschappen, de term vindt zowel in het algemeen en in het bijzonder in de subregio Internationale Betrekkingen Application. Over het algemeen in politieke wetenschappen onderlinge afhankelijkheden tussen ten minste twee acteurs , politieke processen of situaties als afhankelijkheden (of onderling afhankelijk) beschreven. In de politieke wetenschappen subregio genoemd Internationale Betrekkingen interdependentie onderlinge afhankelijkheden tussen staten en eventueel andere (de internationale benchmark) actoren, met name die welke de soevereiniteit van invloed op de deelnemende landen / acteurs. Volgens de Interdependenztheoretischen benaderen de onderlinge afhankelijkheid toeneemt op internationaal niveau met de mate van economische integratie en met het bereik van militaire wapens. Onderlinge afhankelijkheid en veranderingen van Interdependenzniveaus betrekken vaak ongelijke verdeling van kosten en baten tussen belanghebbenden. [2]

Voor politieke wetenschappen toepassing van het concept van verschillende vormen van onderlinge afhankelijkheid kan in het algemeen worden onderscheiden: [2]

 • Wanneer de afhankelijkheid van de betrokken partijen zijn even sterk, zodat de onderlinge samenhang kunnen worden beschreven als symmetrische, asymmetrische afhankelijkheid derhalve met ongelijke verdeling van afhankelijkheden daarvoor.
 • Componenten van een systeem onderling taken voor elkaar, dan is er functionele afhankelijkheid.
 • Als meerdere spelers om een ​​resource pool, dus dit heet gepoolde interdependentie. Dit kan sequentiële onderlinge afhankelijkheid, waarin de uitgang van een acteur komt overeen met de ingang van een andere acteur, onderscheiden en vereist een gemeenschappelijke regeling van de betrokken actoren zijn.
 • Opknoping de betrokken actoren onderling afhankelijke beslissingen, dus er is wederzijdse afhankelijkheid.

Business Administration

De complexe taken van industriële en dienstverlenende bedrijven vereisen een goed ontworpen taakverdeling. Hier zijn, in aanvulling op pure efficiënte energie-opwekking, het gebruik van efficiënte informatie-instrumenten, de juiste culturele omstandigheden in verschillende delen van de aarde en milieudoelstellingen een grote uitdaging.

Als gevolg van de complexe onderlinge afhankelijkheden dat als gevolg van de verdeling van verantwoordelijkheden in internationale bedrijven ontstaan, corporate governance is met name afhankelijk van professioneel management en coördinatie-instrumenten. Dit moet alle onderdelen van het bedrijf te begeleiden naar het doel van de onderneming.

De coördinatie georiënteerde Controlling heeft deze instrumenten evenals geavanceerde oplossingen geïdentificeerd.

Relevante aandeel in het beheer van de onderlinge afhankelijkheid in het bedrijfsleven heeft ook het gebruik van geïntegreerde, afdelings- of bedrijfsbrede software (geïntegreerde applicatie-systemen).

Ethiek

Het behoort tot existentieel – fenomenologische weergave van het menselijk bestaan zo dat we altijd in relatie tot andere mensen. Løgstrup ( Knud Ejler Løgstrup ) Naar al deze relaties gekenmerkt door onderlinge afhankelijkheid, wederzijdse afhankelijkheid, dat wil zeggen dat alle menselijke relaties zijn onder andere wederzijdse macht uit te oefenen. De elementaire vorm van macht, de macht van de persoonlijke relaties worden genoemd. Op het basisniveau, is er onderlinge afhankelijkheid dat we met anderen in persoon niet kan gedragen – met u te communiceren, omgaan met hen – zonder dat onszelf. Raadpleeg uw andere om hem te spreken, omvat de verwachting van ernstige door de andere worden genomen en om antwoorden te krijgen. Een dergelijke verwachting is een openbaring, een kwestie van uitlevering. En in de zelf-afkoop van een is de kracht van de anderen. [3]

Literatuur

 • LB Bradford, JR Gibb & KD Benne: groepstraining. Stuttgart 1972, ISBN 3-12-901410-1 (Engl. 1966).
 • Paul Watzlawick: Hoe reëel is de realiteit. Delusion, teleurstelling, begrip . Piper, München 1976, ISBN 3-492-02182-4 .
 • Norbert Elias , John L. Scotson: Logiques . Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1990, ISBN 3-518-58318-2 .

Referenties

 1. Jumping Up↑ Theodor Geiger : Naar een sociologie van het recht. Met een inleiding en internationale bibliografie van rechtssociologie door Paul Trappe. Luchterhand Neuwied am Rhein 1964 (eerste: Copenhagen 1947), S. 46 f.
 2. springen om:a b cf. Manfred G. Schmidt : onderlinge afhankelijkheid. In: Manfred G. Schmidt: Dictionary of Politics. Ten tweede, volledig herziene en uitgebreide editie, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 2004, blz 324
 3. Jumping Up↑ Svend Anderson: Inleiding tot de Ethiek (Vertaling: Ingrid Oberborbeck). Walter de Gruyter Verlag, Berlijn, 2015, 2nd Edition, S. 265