Parasuicide

De term parasuicide : een niet-dodelijke actie van een man die opzettelijk zelfverwonding wordt uitgevoerd.

In 1969 werd de term “parasicide” voor het eerst geïntroduceerd door Kreitman et al. omdat een groot aantal zelfmoordpogingen niet van plan was zelfmoord te plegen . Stengel (1969, p. 74) schreef: „De meeste mensen die zelfmoord plegen, willen niet sterven of leven. Ze willen beide tegelijk, meestal de een meer dan de ander. ‘

Definities

Volgens de nieuwere definitie is parasuïcide zelf geïnitieerd, opzettelijk gedrag van een persoon die zichzelf pijn doet of probeert zelfmoord te plegen zonder daarbij daadwerkelijk zijn leven te verliezen. Möller (1994) definieert parasicide “als een niet-dodelijke daad waarbij een persoon opzettelijk letsel of schade toebrengt”. Wedler (1988) schat dat ongeveer 10 procent van alle parasitaire middelen later door zelfmoord sterft.

In 1977 beschreef Friedemann Ficker zelfbeschadiging met de bedoeling zelfmoord als “zelfmoordhandelingen”. Schier gebruikte de term “suïcidaal gedrag” in 1986 en omvatte dus ook zelfmoordneigingen. (zie ook suïcidaliteit )

In de huidige classificatiesystemen ICD-10 en DSM-IV wordt de term parasuicide niet gebruikt [2], maar samengevat als opzettelijke zelfbeschadiging (X60-84 van de ICD-10). Deze omvatten zelfmoorden of hun pogingen, evenals opzettelijk door zichzelf veroorzaakte vergiftiging of verwondingen.

Leave a Comment

Your email address will not be published.