William James

William James (* 11. January 1842 in New York ; † 26. Augustus 1910 in Chocorua , New Hampshire ) was een Amerikaanse psycholoog en filosoof . Van 1876-1907 was hij professor in de psychologie en filosofie aan de universiteit van Harvard . James past de grondlegger van de psychologie in de Verenigde Staten [1] , alsmede een van de belangrijkste voorstanders van filosofische pragmatisme . [2]

Leven

William James in 1842 in het Astor House werd geboren in New York. Zijn vader Henry James sr. had een fortuin geërfd; voor William en zijn jongere broer, de latere schrijver Henry James , [3] , dit betekende dat hij werd aangemoedigd vanaf jonge leeftijd en in de tijd 1847-1860 talrijke openbare en particuliere scholen in New York, Londen , Parijs (1856), Newport (1858), Genève (1859) en Bonn (1860) – niet afmaken – bijgewoond. De enige zus van de twee, Alice James (1848-1892) [4] , bleef echter, wens van haar vader, zonder enige training.

William James in Brazilië, 1865

Uit 1860, William James studeerde eerste schilderij in Newport en vanaf de winter 1861 scheikunde aan de Lawrence Wetenschappelijk School aan de Harvard. In deze tijd ontmoette hij de jonge Charles S. Peirce , met wie hij een levenslange vriendschap verbinding moet maken. James veranderde herhaaldelijk het vakgebied en begon vanaf 1863 om medicijnen te studeren. In 1864 begeleidde hij de geoloog Louis Agassiz op een expeditie naar Brazilië om de Amazone. Maar zijn ziekte blijft in verschillende Duitse kuuroorden gaf hem de gelegenheid in 1867 in Berlijn om lezingen over de fysiologie en psychologie bij te wonen. Na zijn terugkeer uit Duitsland James is afgestudeerd in de geneeskunde in 1869 succesvol met de MD uit (Doctor of Medicine). De wetenschappers gekweld zijn leven chronische rug en oogaandoeningen, slapeloosheid en depressie.

Van 1872-1907 William James werkte als docent aan de Harvard University . Van 1873-1876 was hij docent anatomie en fysiologie. In 1875 gaf hij de eerste cursussen over de experimentele psychologie op Amerikaanse bodem. In 1875 werd hij in de Amerikaanse Academie van Kunsten en Wetenschappen verkozen. In 1876 werd hij benoemd tot professor in de psychologie en filosofie. In 1885 veranderde hij volledig de filosofie. Van zijn leerlingen werd hij gewaardeerd om zijn humor en zijn onconventionele lezing gids, want hij was het – in tegenstelling tot veel andere hoogleraren van zijn tijd – mogelijk de cursussen te bieden, terwijl met vragen.

James verdiende internationale erkenning voor zijn grote werk Principles of Psychology en vanwege zijn filosofische prestaties. Naast zijn wetenschappelijk werk James 1898 mede-oprichter van de Amerikaanse Anti-imperialistische Bond en protesteerde tegen de Filippijns-Amerikaanse Oorlog . [5]

Psychologie

James wordt beschouwd als de grondlegger van de Amerikaanse psychologie als wetenschap. In hem de invoering van het Department of Psychology gaat terug naar Amerikaanse universiteiten. Zijn psychologische theorieën nam basisideeën van Gestaltpsychologie en behaviorisme anticiperen en zijn een belangrijke basis van de godsdienstpsychologie . Oorspronkelijk was de uitgever Henry Holt had met James de creatie van een leerboek, die in 1880 moet verschijnen na twee jaar overeengekomen. Maar James bleef werken aan een systematische presentatie van alle kennis van zijn vak, waarin hij ook de resultaten van empirisch onderzoek en de nieuwe functionalistische theorie had opgenomen. De Principles of Psychology eindelijk verschenen in 1890 in twee delen met 1.400 pagina’s waarop James bood een overzicht van de psychologie van de 19e eeuw in alle haast de breedte. Twee jaar na de publicatie kwam er een sterk verkorte en gevormd in delen vervangen Psychologie: Briefer Course (1892) op de markt.

De auteur van een opmerkelijke wetenschappelijke proza werk is het een van de wetenschap historisch perspectief interessant, omdat het de stand van het onderzoek blijkt in de psychologie in de late 19e eeuw en met de heersende theoretische posities van Wilhelm Wundt , Ernst Mach en Fechner bekritiseren. Bovendien, James verwijst naar de theorie van het ‘zelf’ filosofisch relevante functies zoals die van David Hume , Immanuel Kant en John Stuart Mill in het display met een.

De belangrijkste vernieuwing van James is dat hij wetenschappelijk bedacht psychologie en in zijn theorie was het aansluiten van het bewustzijn en de hersenen staten. [6] James keek naar het lichaam en geest als onderdelen van een enkel organisme. Het contrast tussen lichaam en ziel, net als in de vorige associationisme was behandeld werd dus ingetrokken en vervangen door een psychofysische functionalisme vervangen. Methodisch belangrijk waren in zijn nieuwe psychologie introspectie, experiment en Komparation. Sterker dan een verenigde theorie bood James een open catalogus van het onderzoek vragen die waren volgens hem alleen in combinatie met een begeleidend metafysica op te lossen. Alleen met een verduidelijking van de epistemologische voorrondes psychologie als wetenschap mogelijk is. Dit geformuleerd in de samenvatting in de inleiding en het eindpunt van het oog is al anticipeert op de latere filosofische prioriteiten in het werk van James. Empirisch (materialistische) Psychology keek naar James slechts als een voorloper van een verenigd Humane Wetenschappen, waarop de vragen van het bewustzijn volledig worden gewist. (Psychology (1920), p 468)

Een psychologisch stelling die James in ongeveer dezelfde tijd en onafhankelijk van de Deense fysioloog Carl Lange heeft opgezet (1834-1900), ging de zogenaamde James-Lange theorie herhaald in de bespreking van een theorie van de emotie in. Verder is ook James ‘beschrijving van het zelf in de Principles met de onderverdeling van de “I” (Engels “I”, dat is de eigen stroom van bewustzijn ) en het’ zelf ‘(Engels “Me”, wat betekent dat de reflektivierbare identiteit ) in de geschiedenis van Ontwikkelingspsychologie ontvangen.

1894-1895 was hij voorzitter van de Society for Psychical Research , aangezien hij een lid van de was Theosofische Vereniging Adyar . [7] James worstelde met parapsychologische fenomenen zoals helderziendheid en werkte al jaren met de trance medium Leonora Piper samen. [8]

Religie portretteert James Vormen van de religieuze ervaring als een diep subjectief verschijnsel waarvan de binnenzijde hij graag veel bloot van religieuze termen en theologische systemen, om de eenvoudige of originele sense-datum, de “oorspronkelijke” ervaring “radicale kwaliteit” van sensatie naar te kijken.

Filosofie

William James wordt beschouwd als een van de grondleggers van filosofische pragmatisme . In het bijzonder, in 1872 richtte hij samen met zijn vriend Charles Sanders Peirce de ‘metafysische Club “, die als een soort intellectuele kern van pragmatisme kan worden beschouwd. [9] Peirce paar jaar later publiceerde verscheidene teksten die de centrale kern stellingen van pragmatisme, James ontwikkeld in de periode na de pragmatisme op.

Als de eerste belangrijke filosofische bloemlezing publiceerde hij in 1897 The Will to Believe and Other Essays Populaire Filosofie . Verschillende essays in deze bundel deal met de verdediging van de rationele aanvaardbaarheid van religieuze overtuigingen. Hij verwees in het bijzonder positie tegen William Kingdon Clifford .

Hun meest bekende product van de gelijknamige band voor dit essay The Will to Believe . James merkte daarin met betrekking tot inzet van Pascal dat iemand die op die berekenend weg naar het geloof komt, zeker “de innerlijke ziel van de werkelijkheid van het geloof” ontbreekt. Dus zouden we waarschijnlijk zien vrolijk wanneer God zo’n persoon ontkennen het eeuwige beloning. [10] heeft zijn eigen verantwoording strategie structurele gelijkenis met inzet van Pascal, maar de motiverende moment met hem is geen egoïsme, maar de innerlijke verlangen naar geloof en zijn morele favorability. Het uitgangspunt is de veronderstelling dat we kunnen krijgen op basis van rationele overwegingen geen bewijs voor of tegen religieuze overtuigingen. Dit resulteert in een zwakke rechtvaardiging, waarin staat dat het deel van het rationalisme niet legitiem bezwaar tegen de vaststelling van een religieuze overtuiging kan naar voren worden gebracht. [11] In het dilemma van determinisme , die ook is opgenomen in dit boek, James ontwikkelde een argument voor de aanvaarding van de vrije wil, die parallellen met het argument zopas heeft.

De populaire-filosofische geschriften kan ook gesprekken voor studenten op Idealen Sommige Life’s omvatten, voor het eerst in 1899 als een tweede deel van de gesprekken om leerkrachten op Psychology verscheen. Met behulp van verhalende en poëtische elementen versterkt James hier voor een bewustzijn van de waarde en uniciteit van de individuele levensverzekeringen en doet een beroep op de andere als gevolg van de onvoorwaardelijke respect voor elke vorm van leven.

In de winter 1901/1902 James gehouden in Edinburgh een serie lezingen, waarin hij recht Vormen van de religieuze ervaring: A Study in Human Nature gepubliceerd. Naast zijn psychologische belangstelling voor religiositeit probeert James filosofische religie te verdedigen in deze tekst. Dat religie blijkbaar ontbreekt de redenering, al was het maar vanuit een intellectualistische perspectief van belang. Voor James de essentie van religie is juist niet interpretatieve-analytische (als een ‘wetenschap van god “), maar intuïtief. [12]

James ‘invloedrijke serie lezingen over pragmatisme in 1907 onder de titel Pragmatisme: een nieuwe naam voor sommige oude manieren van denken gepubliceerd. Voor James, de waarde van een theorie van de “Cash Value” moet worden gemeten: Het omvat de praktische consequenties die daaruit voortvloeien. [13] Als hun juistheid of onjuistheid van ons maakt het geen verschil, dus de theorie is onnodig en kan verkeerd worden genoemd. Twee theorieën die leiden tot dezelfde praktische gevolgen, zijn dezelfde betekenis voor James. Veel filosofische debatten kan worden uitgevoerd voor James ondubbelzinnig het oplossen van de omstreden termen, zodat de intuïtieve redenering van beide theorieën kan worden aanvaard als in aanmerking. [14] over Dus is van mening dat de wereld te laten zien als een eenheid, in sommige opzichten, in andere opzichten, de wereld moet worden opgevat als veelvoud. [15]

Met name genoemd sterke kritiek van de James in Pragmatisme weer gepleit voor begrip van de waarheid, dus iets is waar als het is handig voor ons om het te geloven. In reactie op deze kritiek James publiceerde in 1909 een verzameling van zijn lezingen en essays over het onderwerp getiteld The Meaning of Truth: een vervolg op “pragmatisme” . Hij verdedigde zijn positie en geeft de rechtvaardiging van mogelijke contra-posities in kwestie.

Geschriften

 • Zijn we automaten? In: Mind 4 (1879), pp 1-22.
 • Wat is een emotie? In: Mind 9 (1884), pp 188-205.
 • De Principles of Psychology . 2 delen. Holt en Macmillan, New York / London 1890
 • Psychologie: Briefer Course . Holt, New York, 1892. ( vertaald uittreksel 148-174 )
 • Human Onsterfelijkheid: twee veronderstelde bezwaren tegen de doctrine (Ingersoll Lecture). Houghton Mifflin & Co., New York 1893
 • De wil om te geloven, en andere essays in de populaire filosofie . Longmans, Groen & Co, New York 1897
 • Praat met docenten over psychologie: en studenten op een aantal idealen leven . Holt en Longmans, Groen & Co, New York / London 1899
 • De variëteiten van de religieuze ervaring . Longmans, Groen & Co, New York / London 1902
 • Pragmatisme: een nieuwe naam voor een aantal oude manieren van denken . Longmans, Groen & Co, Londen / New York 1907
 • Een pluralistische universum. Hibbert Lectures bij Manchester College over de huidige situatie in de filosofie . Longmans, Groen & Co, New York / London 1909
 • De betekenis van de waarheid, een vervolg op “pragmatisme” . Longmans, Groen & Co, New York / London 1909
 • Essays over radicale empirisme . Longmans, Groen & Co, New York / London 1912th

Werkausgaben

 • De werken van William James. 17 volumes, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1975-1988.
 • De geschriften van William James. Een uitgebreide editie. Ed. Door John J. McDermott. De University of Chicago Press, Chicago / London 1977
 • Frederick J. Scott Down (eds): William James: Selected ongepubliceerde correspondentie, 1885-1910 . Ohio State University Press, Columbus OH 1986 ISBN 0-8142-0379-5 ( full text gedigitaliseerd op kb.osu.edu).

vertaalwerk

 • De wil om te geloven en andere filosofische essays van William James , vertaald door Ch. Lorenz, Fromanns, Stuttgart 1999 ( uittreksel op gleichsatz.de)
 • Psychology . Vertaald door Marie Dürr met aantekeningen van Ernst Dürr (1909), 2e editie, Quelle & Meyer, Leipzig 1920 ( uittreksel op gleichsatz.de)
 • Vormen van de religieuze ervaring. Een studie van de menselijke natuur. Vertaald door Eilert Herms en Christian Stahlhut, eiland Paperback, Frankfurt 1997 ISBN 3-458-33484-X .
 • Pragmatisme. Vertaald door Wilhelm Jeruzalem , ed. door Klaus Oehler , 2de ed. Meiner, Hamburg, 1994, ISBN 3-7873-1150-5 .
 • Pragmatisme: een nieuwe naam voor een aantal oude manieren van denken. Vertaald en bewerkt met een inleiding. Klaus Schubert en Axel Spree, wetenschappelijk boek bedrijf, Darmstadt 2001. ISBN 978-3-534-12999-7 .
 • De wil om te geloven . In: Filosofie van de Pragmatisme: Geselecteerde teksten . Ed. En geïntroduceerd door Ekkehard Martens, Reclam, Stuttgart 2002. ISBN 978-3-15-009799-1 .
 • Pragmatisme en radicale empirisme. ed. nawoord door Claus Langbehn, Suhrkamp, Frankfurt 2006 ISBN 3-518-29375-3 .
 • De pluralistische universum: lezingen over de huidige stand van de filosofie. Vertaald door Julius Goldstein, ed met een nieuwe introductie. Klaus Schubert en Uwe Wilkesmann, WBG, Darmstadt 2009 ISBN 978-3-534-18974-8 (special edition herdruk 1994 editie Leipzig 1914).
 • Felicitas Krämer, Helmut Pape (red.): De betekenis van het leven. Geselecteerde teksten. Vertaald door Andrew Hetzel. WBG, Darmstadt 2010 ISBN 978-3-534-22055-7 .

Literatuur

 • Émile Boutroux : William James. Longman, New York, 1912. ( archive.org )
 • Robert B. MacLeod : William James: onafgemaakte zaken . American Psychological Association: Washington 1969
 • Gerald E. Myers: William James, zijn leven en denken. Yale University Press, New Haven / London 1986
 • Richard M. Gale: The Divided Self van William James. Cambridge University Press, Cambridge 1999
 • Johannes Linschoten: Op weg naar een fenomenologische psychologie. De psychologie van William James. de Gruyter, Berlijn 1961
 • Rainer Diaz-Bone , Klaus Schubert: William James opleggen. Junius, Hamburg 1996, ISBN 3-88506-927-X .
 • Helmut Pape: De dramatische rijkdom van de concrete wereld. De oorsprong van pragmatisme in het denken van Charles S. Peirce en William James. Velbrück wetenschap, Weiler Wil van 2002.
 • Felicitas Krämer: ervaring diversiteit en realiteit. Voor William James ‘begrip van de werkelijkheid . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, ISBN 978-3-525-30520-1 (beide Thesis, Universiteit van Heidelberg, 2004). ( Herzien en verkorte versie van hoofdstuk 3 )
 • Heidi Salaverría: Travels van het zelf. Pragmatisme en creatieve actie . Akademie-Verlag, Berlijn 2007.
 • Christoph Seibert: Religie in het denken van William James. Een interpretatie van zijn filosofie. Mohr Siebeck, Tübingen, 2009 ISBN 978-3-16-150022-0 . ( Recensie door Hans Joas op FAZ.net)
 • Katja Thorner: William James ‘concept van een rationele overtuiging op basis van religieuze ervaring. Kohlhammer, Stuttgart 2011 ISBN 978-3-17-021718-8 .
 • Bernd Wildermuth : JAMES, William. In: Biografisch-bibliografisch kerk encyclopedie (BBKL). Deel 2, Bautz, Hamm 1990, ISBN 3-88309-032-8 , Sp. 1524-1534.

Referenties

 1. Jumping Up↑ E. Aronson , TD Wilson, RM Akert: sociale psychologie . 6e editie. Pearson Education, 2008, ISBN 978-3-8273-7359-5 , S. 127
 2. Jumping Up↑ . Zie Christopher Hookway, artikelen Pragmatisme , in: Stanford Encyclopedia of Philosophy ( tekst ).
 3. Jumping Up↑ . (Red.) Om Henry James zie bv John Carlos Rowe, Eric L. Haralson: A Historical Guide to Henry James . New York 2012 Design.
 4. Jumping Up↑ korte biografie op fembio.org.
 5. Jumping Up↑ Howard Zinn: A People’s History of the United States . Harper Perennial, New York 2005, ISBN 0-06-083865-5 , S. 314
 6. Jumping Up↑ Zie het overzicht in: Claus Langbehn: nawoord in het boek onder redactie van hem Textband William James. Pragmatisme en radicale empirisme, Suhrkamp, Frankfurt 2006, 155-196
 7. Jumping Up↑ Is theosofie een religie? op austheos.org.au.
 8. Jumping Up↑ Robert D. Richardson: William James: In de maalstroom van de Amerikaanse modernisme: A Biography . Mariner Books, New York 2007, ISBN 0-618-91989-9 , pp 257-264.
 9. Jumping Up↑ Zie Louis Menand. De metafysische Club . Farrar, Louis en Giroux, New York 2002.
 10. Jumping Up↑ Zie William James :. The Will to Believe . In: ibid. De wil om te geloven en andere essays in de populaire filosofie . New York 1956, blz. 6
 11. Jumping Up↑ William James: The Will to Believe . In: ibid. De wil om te geloven en andere essays in de populaire filosofie . New York 1956: 29th
 12. Jumping Up↑ Zie William James. Vormen van de religieuze ervaring . lezing 18
 13. Jumping Up↑ Zie William James. Pragmatisme en de betekenis van de Waarheid . Cambridge (MA) 1975 S. 29
 14. Jumping Up↑ Zie William James. Pragmatisme en de betekenis van de Waarheid. Cambridge (MA) 1975, S. 27 f.
 15. Jumping Up↑ Zie William James. Pragmatisme en de betekenis van de Waarheid. Cambridge (MA) 1975, blz 66-72.