Zelfmoord als militaire tactiek

De Chinese generaal Sunzi noemde rond 500 voor Christus. De militaire tactiek van zelfmoordaanslag, waartoe men een tegenstander niet mag drijven. Zelfmoord is ook een manier om jurisdictie of arrestatie door politieke of militaire vijanden te omzeilen, waarbij je je tegenstander choqueert en indruk maakt. Massale zelfmoord op het fort van Masada werd bekend in 73 na Christus door joodse fanatici onder Eleazar ben Ja’ir .

De acties van Arnold Winkelried en Carl Klinke zijn min of meer legendarisch .

Tijdens de Tweede Wereldoorlog , vooral in de laatste fase, gebruikten jonge Japanse piloten van de speciale eenheden Shimpū Tokkōtai hun gevechtsvliegtuigen om Amerikaanse schepen aan te vallen, die bekend stond als de “kamikaze-tactiek”. Het nationaal-socialistische Duitsland nam deze tactiek aan het einde van de Tweede Wereldoorlog over, zodat ook dergelijke operaties door de Duitse zijde werden opgedragen en gevlogen.

In het recente verleden zijn zelfmoordterroristen in toenemende mate actief geweest in burgeroorlogen, oorlogen en opstanden , bijvoorbeeld in Irak.

De zelfmoordterroristen, die op 11 september 2001 verschillende burgervliegtuigen hebben gekaapt, en twee daarvan in de twee torens van het World Trade Center en één in het Pentagon , werden bijzonder bekend .

Leave a Comment

Your email address will not be published.