Zelfmoordcijfer in Zwitserland

In 2014 stierven in Zwitserland iets meer dan 1.000 mensen aan zelfmoord (ongeveer 750 mannen en 275 vrouwen). Dit komt overeen met een jaarlijks zelfmoordcijfer van 20 per 100.000 mannen en 7 per 100.000 vrouwen. 1043 mensen pleegden zelfmoord in 2017; nog eens 1009 mensen hebben hulp bij zelfdoding gepleegd .

De zelfmoorden die plaatsvonden tussen 1969 en 2000 werden op de volgende manieren uitgevoerd:

Hangend 25%
Vuurwapens 24%
Vergiftiging door vaste of vloeibare stoffen 14%
10% naar beneden vallen
Verdrinking 9%
Zelfmoord per spoor 7%
Gasvergiftiging 6%
Snijden, prikken 2%

Leave a Comment

Your email address will not be published.