Zelfmoordpact

Een zelfmoordverdrag, ook anti-zelfmoordcontract of niet-zelfmoordcontract of contract is een gezamenlijke overeenkomst tussen een patiënt en zijn therapeut dat de patiënt pas op de volgende overeengekomen afspraak zelfmoord zal plegen, zal zich tot de therapeut wenden of zich onmiddellijk wenden in geval van nood of andere strategieën voor zelfredding nemen zoals uiteengezet in het contract.

In tegenstelling tot deze definitie, die bekend is in medische terminologie, schrijft de pers soms over een zelfmoordpact of zelfmoordpact als twee mensen ermee instemmen om samen zelfmoord te plegen.

Leave a Comment

Your email address will not be published.